+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
CO JE TO?

Zápach z úst, neboli foetor ex ore, je stav, kdy má dech nepříjemný odér. Zápach se může objevovat periodicky, nebo přetrvává dlouhou dobu, v závislosti na původu. Zubní lékaři používají pro označení zapáchajícího dechu termín halitóza. Halitóza je speciální typ foetoru, kte­rý je způsoben anaerobními bakteriemi v dutině ústní. Příčina zápachu je tedy přímo v ústech. Miliony bakterií, žijících zejména na kořeni jazyka, kde je teplo a vlhko – tudíž ideální podmínky pro růst mikrobiálních kolonií, jsou jednou z hlavních příčin halitózy. Obecně se dá říci, že nejčastějšími příčinami foetoru ex ore jsou problémy v ústech.

Některý zápach z úst je zcela normální, fyziologický a není spojen s žádným zdravotním problémem. Jedná se například o zápach z úst po ránu, kdy je během noci snížena sekrece slin, která normálně během dne omývá zuby od zbytku jídla a tudíž i od nepříjemného zápa­chu. Během noci je tak v ústech poměrně sucho a těla odumřelých bakterií ulpívají na povrchu jazyka a tvářové sliznice. Slouží jako potrava živým mikrobům, které ště­pením bakteriálních těl produkují látky s nepříjemným zápachem.

PŘÍČINY ZÁPACHU Z ÚST:
  • Špatná ústní hygiena – nevhodné nebo nedostatečné čištění zubů může zanechat v ústech kazící se zbytky potravy
  • Ústní infekce – onemocnění dásní a periodontia (ze­jména zánětlivá onemocnění)
  • Infekce dýchacích cest – infekce hrtanu, plic, ale i zá­nětlivé onemocnění vedlejších nosních dutin
  • Externí agens – česnek, cibule, káva, cigaretový kouř, tabák
  • Suchost v ústech (xerostomie) – může být způsobena poruchou slinných žláz, medikamenty, nebo také úst­ním dýcháním a vždy je příčinou špatného očišťování všech povrchů ústní dutiny
  • Systémová onemocnění – diabetes, onemocnění jater, poruchy ledvin, choroby plic, problémy s vedlejšími nosními dutinami, refluxní choroba
  • Psychiatrické poruchy – někteří lidé si myslí, že trpí zapáchajícím dechem, je to však pouze představa lé­kařsky zcela nepodložená, tento typ se nazývá pseu­dohalitóza
SYMPTOMY PODLE PŘÍČIN

Samotný pacient ani nemusí tušit, že má nějaké problémy s dechem. Děje se tak, protože čichové buňky jsou vy­staveny odéru neustále a jednoduše si na něho zvyknou. Někdy je pacient na problém upozorněn okolím, ale vět­šinou ne přímo, ale tak, že lidé, se kterými hovoří, od něho odstupují.

  • Špatná ústní hygiena – zuby jsou pokryté plakem, v mezizubních prostorech se nacházejí zbytky jídla, dásně jsou bledé a oteklé
  • Ústní infekce – dásně jsou zarudlé, oteklé a snadno krvácejí zejména po čištění zubů, z mezizubních pro­storů může vytékat hnis, stejně tak se může objevo­vat hnis v sulku okolo zubu, absces naplněný hnisem u apexu zubu, bolestivé otevřené léze na sliznici
  • Infekce dýchacích cest – bolest v krku, zduřené lym­fatické uzliny, horečka, ucpaný nos, vlhký kašel se zeleným nebo žlutým hlenem

DIAGNOSTIKA

Stomatolog, který objeví foetor ex ore, by se měl pacien­ta zeptat na anamnézu (systémová onemocnění,…) a také na medikamenty, které pacient užívá (některé léky způso­bují xerostomii). Obojí může napovědět, co stojí za nepří­jemným zápachem z úst. Je důležité znát stravovací návyky a zlozvyky (kouření, alkohol,…), ale také by se měl lékař zeptat, jestli a kdy si pacient všiml prvních symptomů.Zubní lékař si může všimnout zápachu z úst jednak při konverzaci s pacientem (například při odebírání anamné­zy) nebo při zubním ošetření. V některých případech, v závislosti na typu zápachu, může zubní lékař přímo po­znat, o jakou příčinu se jedná a identifikovat i některá závažná onemocnění. Například sladký (acetonový) zá­pach může být známkou nekontrolovaného diabetu. Po­kud lékař cítí zápach moči nebo močoviny, měl by uvažovat o problémech s ledvinami (většinou již ve velmi vážném stádiu, kdy může dojít k selhání ledvin).

Poté by mělo následovat kompletní vyšetření pacienta. Extraorální vyšetření pohledem, ale zejména pohmatem (vyšetření krčních uzlin,…) předchází intraorálnímu vyšet­ření. Následuje vyšetření dutiny ústní, kde kontrolujeme zuby, dásně i ostatní měkké tkáně. Pro úplnost by nemělo chybět vyšetření slinných žláz. Lékař by měl zhodnotit úro­veň zápachu při dýchání nosem a ústy (to napoví, kde se nachází příčina). Po takovémto vyšetření by měl lékař znát pravý původ zápachu z úst, a pokud je příčinou systémové onemocnění, měl by informovat praktického lékaře. Po­kud je příčinou onemocnění dásní, měl by pacienta odeslat na specializované parodontologické pracoviště.


OČEKÁVANÝ PRŮBĚH

Jestliže má zubní lékař podezření na plicní infekci, dia­betes, poruchu ledvin nebo jater, Sjögrenův syndrom, pacient musí bezpodmínečně podstoupit další speciální vyšetření. V závislosti na podezření se může jednat o krev­ní rozbor, rozbor moči, rentgenové vyšetření hrudníku a lebky, nebo jiné speciální testy.

Jak dlouho problémy s dechem trvají, závisí hlavně na pří­čině. Například pokud je zápach způsoben špatnou ústní hygienou, dokáže její zlepšení vyřešit zápach téměř oka­mžitě. Již po pár dnech správného čištění není po zápachu ani památky. Onemocnění parodontu a pariapikální abs­ces jako příčina zápachu také zmizí docela rychle, pokud je dodržena správná terapie. Foetor způsobený zánětem vedlejších nosních dutin může být poměrně dlouhodobým problémem, zejména pokud je spojen se strukturálními abnormalitami sinů. Stejně tak systémová onemocnění mohou dech ovlivňovat celkem dlouho. Správná medika­mentózní léčba by však měla i tento problém vyřešit.

PREVENCE

Zápachu z úst způsobenému dentálními problémy může­me předcházet velmi snadno. Správná každodenní hygie­na, která zahrnuje čištění zubů po každém jídle, používání dentální nitě nebo mezizubního kartáčku a také výplach ústní vodou, nikdy nedovolí vzniknout tomuto problému. Pravidelné návštěvy u zubního lékaře alespoň dvakrát roč­ně by pak měly sloužit jen pro dentální vyšetření a prove­dení profesionální zubní hygieny. Zápachu také můžeme předcházet pitím dostatečného množství tekutin. To pod­poří správnou produkci slin a každý doušek také odplaví některé zbytky jídla. Další rady jak udržet zuby bez pla­ku jsou žvýkačky a bonbony bez cukru, nebo třeba syrová mrkev a celer.

Pacient by měl okamžitě navštívit zubaře, pokud si všim­ne zápachu z úst společně s oteklými a bolestivými dásně­mi, které snadno krvácí. Stejně tak by měl být na pozoru při bolesti v krku, horečce a při výtoku diskolorovaného hlenu. Dokonce, i když všechny tyto symptomy chybí a zá­pach z úst nadále přetrvává navzdory dobré hygieně, měl by pacient přijít na vyšetření. Výhlídky na vyléčení foetoru ex ore jsou totiž velmi slušné, ale jen do té doby, kdy se pacient drží plánu léčby.

Zdroj: www.colgate.com

Pin It on Pinterest

Share This