+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
Menu

Tento článek představuje narůstající vliv moderních technologií. Přesněji řečeno vlivu digitálních technologií v protetickém plánování a poté i zhotovování protetických prací. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled výhod vyplývajících z nových postupů prezentovaných na skutečném případě. Popíšeme celý proces celkové čelistní rekonstrukce pomocí Torontského můstku se zaměřením na 3-D skenovací technologie, Smile Design softwaru a CAD systému. Autoři tohoto článku dospěli k závěru, že z důvodu zpřesnění pracovních postupů bývají digitální technologie stále více používány zubními lékaři i techniky.

Celková čelistní rekonstrukce pomocí Torontského můstku
Nové technologie umožňují tradičně používané kroky provádět digitálně. Tímto způsobem můžeme dosáhnout účinnější efektivity práce, můžeme šetřit čas a náklady Prvním krokem pracovního postupu digitální stomatologie je vyhodnocení klinické situace. Vždy začneme s tzv. „patient image management“. Se dvěma fotografiemi pacienta, fotografie její nebo jeho usmívající se tváře a intraorální fotografie. Díky nim můžeme snadněji vytvořit klinický, funkční a estetický design pomocí inovativního softwaru s názvem Digital Smile System (DSS). Software umožňuje uživateli rychle vytvořit vlastní virtuální úsměv a porovnat ho s celým obličejem pacienta. Díky „eyewear“ znaku je DDS schopen automaticky sladit dva obrazy a vytvořit tak nový design.

Tento konkrétní kalibrační systém slouží uživatelům ke studiu morfologie pacientovy tváře a usnadňuje práci zubnímu lékaři i technikovi (obr. 1, 2). DSS umožňuje pomocí matematicky řízených algoritmů u bezzubých pacientů navrhnout nejvhodnější dentální knihovnu, která bude u konkrétního pacienta použita (obr. 3). V této první fázi představují digitální technologie, konkrétně DSS, neuvěřitelnou výhodu při plánování protetických prací. Ve skutečnosti bude pro zubního lékaře jednodušší předložit konečný výsledek pacientovi (obr. 4, 5 a,b), a poskytnout potřebné informace zubnímu technikovi k výrobě náhrady. Po dokončení previzualizace je zubní oblouk připraven pro přenos do CAD systému (obr. 6-9).

Poté, co byla definována estetika, pokročíme k získávání 3-D údajů (druhý krok pracovního postupu digitální stomatologie). Za prvé, jsme použili stolní skener s modrým strukturovaným světlem (DScan3 Blue Light, EGS) pro získání dat z modelu. Získáváme velmi přesné údaje pro laboratoř (až 15 μ), což umožňuje dosáhnout velmi efektivního výsledku.
Poté jsme použili tělový skener k získání obličejových dat. Tento krok skenování má zásadní vliv pro výrobu základní konstrukce (obr. 10). V tomto okamžiku jsou všechna shromážděná data přemístěna do DentalCAD, nyní do verze 4.2. Poté je vytvořena konstrukce pomocí jednoduchých 3D modelačních nástrojů a je importována do DSS  (třetí krok pracovního postupu digitální stomatologie). Za použití 3-D dat obličeje a úst jsme schopni studovat jak okluzní aspekty, tak vztah mezi zuby a rty (obr. 11-13).

Konstrukci vyrobenou pomocí DentalCAD a vytisknutou na 3D tiskárně, můžeme vyzkoušet přímo na pacientovi. Všechny úpravy nutné pro výrobu finální protetické práce jsou prováděny ve velmi krátkém časovém intervalu, našroubováním prototypu přímo do ústní dutiny pacienta (obr. 14, 15).Použití těchto technologií nabízí spoustu výhod, zejména možnost opakování designovaných tvarů, získaný prototyp je možné použít jako definitivní protetickou práci a to vše je usnadněno digitálním uchováváním dat. Kromě toho, že si pacient může prohlídnout konkrétní náhled protetické práce díky prototypu, je tato previzualizace důležitá pro zubní lékaře k ověření dento-labiálního vztahu z hlediska
estetického, fonetického a podpory měkkých tkání.

Po tomto kroku je postavena v programu DentalCAD titanová konstrukce, která slouží jako podpora akrylových zubů (obr. 16 a,b). Naším cílem je vytvořit titanovou konstrukci redukcí prototypu, na kterém jsou již umístěny zuby- přesně tak, jak jsme si naplánovali v DSS. Po frézovacím cyklu (čtvrtý krok pracovního postupu), je k následné finalizaci konstrukce opatrně nasazena na model. Titanová konstrukce je připravena a akrylové zuby jsou umístěny pomocí artikulátoru (obr. 17). Poté dostává prostor zubní technik, který může pomocí těchto nových technologií finalizovat a individualizovat konečnou práci jak z hlediska estetického, tak funkčního.

Je patrné, že, konečný výsledek je zcela v souladu s návrhem stanoveném s pacientem během prvního kroku (obr. 18, 19). Je nutné dodržet přesný pracovní postup – od výběru materiálu pro výrobu a finalizaci až po spolupráci zubního lékaře s technikem. Tento článek jasně demonstruje obrovskou přesnost provedení protetických prací, kterou umožňují pouze digitální technologie. To je právě ten důvod, proč jsou digitální technologie čím dál častěji zařazovány do každodenních praxí zubních lékařů a laboratoří. Zejména poukázal na využití 3-D skeneru a příslušného softwaru k výrobě celkové maxilární rekonstrukce. Digitální stomatologie prezentovaná na tomto konkrétním případu ukázala na řadu výhod – snížení nákladu na výrobu, časovou úsporu, zpřesnění práce a v neposlední řadě možnost prezentovat pacientovi okamžitý výsledek.


1 - 1112 - 19

Překlad: MDDr. Tereza Trefná / Převzato z CAD/CAM 1_2015

 

Pin It on Pinterest

Share This