+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Club-MAC-Pregnant-TravellorTentokrát budeme psát o úspěchu vědců z peruánské univerzity v Limě. Těm se podařilo prokázat vztah mezi kvalitou zubní skloviny a těhotenstvím. Své závěry nově publikují na nejrůznějších sympoziích po celém světě.

Tento výzkum měl za úkol prokázat spojitost mezi porodní váhou novorozence a pozdějšími defekty v zubní sklovině. Tyto poruchy skloviny se vyskytovaly v mléčném chrupu. Vzorek pacientů tvořilo 1 309 dětí ve věku kolem 5-6 let a celý výzkum probíhal v mateřských školkách v Brazílii. Výzkum probíhal formou dotazníků pro matky dětí. Lékaři měli za úkol zjistit, jak probíhalo těhotenství a následný porod, zdali se vyskytly nějaké komplikace a také se ptali na porodní hmotnost novorozenců. Poté proběhlo samotné zubní vyšetření
a porovnával se vztah defektů v závislosti na těhotenství.

Závažnost defektů byla rozdělena podle lokality (frontální a posteriorní zuby) a samozřejmě také podle rozsahu. Zohledněno bylo pohlaví dítěte, porodní hmotnost, doba těhotenství, věk matky a komplikace během  těhotenství.

Výsledky jsou celkem jasné. U předčasně narozených dětí se vyskytly těžší defekty skloviny ve 22 % případů a v 77 % se na zubech objevily alespoň lehké vady zubní skloviny. Další analýzy však potvrdily, že vývojové poruchy tvrdých zubních tkání souvisí především s porodní hmotností dítěte. Vědci tak celou studii uzavírají s tím, že kvalitu zubů mohou ovlivnit dva záhladní faktory – porodní hmotnost dítěte a hypertenze u matky během těhotenství.

Celý mechanismus, jak defekty zubů vznikají, musíme ještě dále prostudovat. Zatím víme, jaké jsou rizikové faktory, ale netušíme jak jim předcházet. Zuby se začínají tvořit již v brzkých fázích těhotenství a ovlivnit tak případnou kvalitu zubů nebude vůbec jednoduché. Prozatím nás může nízká porodní váha varovat a takovým dětem tak nabídneme maximální preventivní opatření.

Pin It on Pinterest

Share This