+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Dentures isolated on a white background.

Vědecký tým z USA přišel na to, že nanočástice stříbra dokážou in vitro zahubit kvasinky. Kvasinky v dutině ústní způsobují těžko léčitelné infekce. Kvasinkové infekce nejčastěji způsobují rody Candida, zejména pak Candida albicans a Candida glabrata. Toto onemocnění se vyskytuje u mladých i starých lidí a především potom u lidí s oslabenou imunitou. Vzniknout může také v důsledku dlouhodobého užívání některých léků. Vědci se domnívají, že nanočástice stříbra v ústních vodách nebo na povrchu snímatelných protéz mohou výrazně pomoci v boji proti kandidózám, jak se tyto infekce označují.

Lékaři, kteří své výsledky publikovali v mikrobiologickém magazínu, zkoumali nanočástice stříbra o různých rozměrech a snažili se zjistit, které nanočástice budou mít nejlepší antibakteriální efekt na již zmiňované Candida albicans a Candida glabrata. Právě tyto dva druhy totiž způsobují až 70% všech obtíží u pacientů se snímatelnými náhradami. Jsou příčinou velmi bolestivých stomatitid a to i u zdravých lidí. Takovéto infekce jsou poměrně náročné na léčbu. Ta trvá dlouho a výsledky nejsou vždy optimální. Infekce se navíc často vracejí. Mikroorganismy totiž tvoří biofilm, který jim poskytuje dostatečnou ochranu před farmakologickou léčbou a zajišťuje velmi vhodné prostředí pro další
rozmnožování a přežívání.

Pokus probíhal v prostředí, které co možná nejvíce napodobovalo prostředí dutiny ústní. Kandidový biofilm byl omýván tekutinou o stejných vlastnostech, které mají sliny. Výzkumníci pak do těchto podmínek přidávali částice stříbra o různých velikostech a v různém množství. Překvapivým zjištěním bylo, že efekt byl u všech velikostí částic téměř stejný. Různorodé částice měly na kvasinky smrtící účinek ve všech rozměrech. Díky tomu bude možné přidat stříbrné nanočástice do nejrůznějších přípravků a zajistit tak mnoho způsobů aplikace.

Někteří odborníci jsou lehce znepokojeni možným negativním vlivem stříbrných částic na lidský organismus, ale tvůrci studie je ujišťují, že výzkum je teprve v raném stádiu a bude nutno ještě mnoho klinických testů, než se přípravky s nanočásticemi dostanou na trh. Podle vědců je tento směr výzkumu správný, protože rezistence mikroorganismů (včetně kvasinek) na konvenční léčbu stále roste a v budoucnu budou potřebné alternativní metody léčby.

A právě nanočástice se zdají být potencionálně skvělou zbraní v boji proti kvasinkovým chorobám. Díky jejich stálým vlastnostem v kapalném prostředí se nabízí užití ve speciálních ústních vodách. Vedoucí výzkumu však věří, že uplatnění bude daleko širší. Například na povrchu protetických náhrad, zejména na povrchu snímatelných zubních protéz.

 

Zdroj: medicalnewstoday.com

Pin It on Pinterest

Share This