+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

V červenci tohoto roku začala ordinovat první „franšíza“ značky DentalCare Clinic, ba co víc – jde o první stomatologickou praxi provozovanou v režimu franšízingu v rámci celé ČR.
Co vlastně takovýto podnikatelský model obnáší? Jaké pohnutky vedou podnikatele v oboru stomatologie k volbě tohoto „exotického“ způsobu byznysu? A jak si praxe vede pouhý měsíc po svém „startu“?
Nad těmito otázkami s námi budou diskutovat oba spolumajitelé DentalCare Clinic v Českých Budějovicích – pánové Miloš Štěpánek (MŠ) a Jan Vodhánil (JV)

Na úvod rozhovoru prozraďme, že oba jste do oboru privátní stomatologie vstoupili jako „panicové“, bez předchozích zkušeností či znalostí oboru.

Není to tak trochu risk? Co vás tak lákalo na oboru stomatologie, že jste se rozhodli investovat svůj čas i své finance právě do tohoto „specifického“ byznysu?
MŠ: „Život je cesta“ praví klasik a já jsem na cestách vždy tak trochu dobrodruh a „průzkumník“. Moje poslední profesní angažmá mi navíc přineslo i jisté peníze a s nimi otázku, do čeho investovat, aby mi daná investice přinášela nejen rozumný výnos, ale i potěšení a jistou „smysluplnost“.  Od Honzy, jež má se stomatologií jistou „rodinnou“ zkušenost, jsem se postupem času nechal infikovat zájmem
o tento specifický obor, a začali jsme se tudíž „rozhlížet“, kdo by nám poradil či eventuálně nás odradil .
JV: U mne to bylo velmi podobné jako u Miloše. A byť mám prostřednictvím maminky jistý vhled do daného oboru – zpočátku jsem samozřejmě ani já netušil nic o ekonomické či manažerské problematice privátní stomatologie.

Jelikož právě společně děláme rozhovor o první stomatologické franšíze v ČR, tak se zdá, že odradit jste se nakonec nenechali.

Který „šílenec“ Vám tedy finálně poradil něco tak pošetilého, jako investovat několik milionů do oboru, kde se pacienti ještě 30 let po pádu komunismu tak rádi dožadují ošetřením zdarma?
MŠ: Shodou okolností je tím „šílencem“ šéfredaktor tohoto magazínu! Od lidí z oboru jsem se doslechl, že o ekonomice a managementu zubní ordinace si nejlépe popovídám s Tomášem Košumberským. Zvedl jsem telefon a zavolal mu. Další schůzka se již konala na jejich klinice DentalCare v Mostě, kde mi na vlastní oči ukázali, že prosperující stomatologie se dá provozovat i v chudších regionech.
JV: Viděli jsme hezkou budovu, hezkou čekárnu s recepcí, usměvavé pacienty i milé a zjevně spokojené lékaře. Taktéž jsme byli svědkem toho, jak lidé na recepci platí, a tudíž jsme onomu „pošetilému“ nápadu propadli zcela. Hned na místě jsme si podali ruku a dohodli se na spolupráci. DentalCare pro nás vypracoval návrh franšízingové smlouvy a celkem brzy jsme se dohodli na finální smluvní podobě: DentalCare nám poskytne své know-how a my mu na oplátku budeme platit „licenční poplatky“.

Můžete nám sdělit, kolik za poskytnutí licence platíte?
MŠ: Konkrétní výše licenčních poplatků je samozřejmě důvěrná. Mohu jen sdělit, že „cena za know-how“ se primárně určuje procentem z obratu, a to v řádu jednotek procent.

Třeba nám ale můžete prozradit, zda se vám i tak vyplatí podnikat pod franšízou „DentalCare Clinic“?
MŠ: Nikdo rád nedává peníze z ruky a i nás samozřejmě „bolí“, když musíme každý měsíc posílat nějaké peníze společnosti DentalCare. Na druhou stranu – by nás však bolelo mnohem více, kdybychom podnikali bez pomoci a poradenství od „kluků a holek“ z DentalCare. Bez nich bychom zcela jistě postavili provozně méně vhodnou budovu a přijmuli méně vhodné zaměstnance. Nejspíš bychom podcenili cenotvorbu a pravděpodobně neuměli přilákat a motivovat dobré zubní lékaře, dentální hygienistky a zbývající personál. Netušili bychom, v jakém softwaru máme vést zdravotnickou dokumentaci, jak zúčtovávat s pacientem
a jak vyhodnotit ekonomiku na konci měsíce.
JV: A protože dennodenní management kliniky mám na starosti primárně já, tak dodávám, že jsme obdrželi v elektronické podobě i potřebné smlouvy, formuláře a „směrnice“ provozu – které nám pomohly primárně nastavit a následně dodržovat potřebný „standard kvality“ – ať již jde
o chování k pacientům, či úklid toalet.

Máte již za sebou „uzávěrku“ za první měsíc provozu. Jak dopadla?
MŠ: Svou ekonomiku plánujeme – tržby i náklady! DentalCare nám pomohl sestavit podrobný plán na příští měsíce a roky
a po dobu prvních tří měsíců počítáme s jistou ztrátou.
Nicméně – již první měsíc jsme (škarohlídům navzdory) významně překonali plánované tržby, a tím pádem se ona plánovaná ztráta nekoná!
JV: Na druhou stranu je třeba dodat, že i my se pochopitelně potýkáme s „dětskými nemocemi“, avšak díky skvělému pracovnímu kolektivu je (zdá se) všechny překonáme.Přestože máme (naštěstí) dostatek pacientů – ladíme ještě jejich objednávání a „storna“; bojujeme se skladovou evidencí a občas nakoupíme něčeho málo a něčeho moc; hodně práce dá ekonomická „výsledovka“ na konci měsíce. Od DentalCare máme samozřejmě k dispozici potřebné tabulky, ale není snadné je korektně naplnit. Víme nicméně, že s každým měsícem to bude snazší a snazší – nové se stane rutinou.

Jaký je Váš styl řízení lidí? Autoritativní versus kamarádský? Láska ke směrnicím či spíše domluvy a porady? Jaký je Váš návod pro příjemné pracovní klima?
JV: Vhodná kombinace všeho výše uvedeného se nám osvědčila jako dobrý recept na příjemné pracovní klima. Máme štěstí na lidsky velmi příjemný a vstřícný personál – a na tomto základu chceme stavět.

Otázka na závěr: Máte pocit, že jste spokojeni s tím, co jste poslední dva roky budovali a nyní již dva měsíce provozujete?
MŠ: Je třeba přiznat, že realita je vždy mnohem náročnější nežli původní růžové představy. Rozpočty zpravidla bobtnají, lhůty se prodlužují a problémy se kupí. Přesto se nám podařilo zvládnout proces výstavby kliniky „na zelené louce“ v plánovaném termínu a žádná závažná katastrofa se nekonala. Podívám-li se dnes na onu původně zelenou louku … mám velmi příjemný pocit!
JV: Ano – cítím to podobně. Dennodenní práce s managementem provozu je samozřejmě spousty a první týden po otevření se o mne pokoušel infarkt . Dnes však již můžu prohlásit, že vše zvládáme – byť vždy bude co zlepšovat.
S kolegy z DentalCare se stále pravidelně radíme a setkáváme osobně či „online“ při řešení potřebných změn. Management startující kliniky je samozřejmě poměrně hektický, nicméně – pohled na ekonomické výsledky, spokojené lékaře i pacienty mi vše vynahrazuje.
Funguje to!

V tom případě vám oběma popřejeme „Jen tak dál!“ a děkujeme za rozhovor.

Pin It on Pinterest

Share This