+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Česká stomatologická akademie a její produkty DentalCare přicházejí v roce 2016 s několika významnými změnami či rozšířeními. Naše redakce vám tímto přináší obšírný rozhovor s ředitelem (formálně vzato „prezidentem“) České stomatologické akademie Tomášem Košumberským, který nám prozradí více.

V době přípravy tohoto rozhovoru jste nadnesl, že hlavním tématem bude pohled na začínající „pětiletku“ 2016 – 2020, jejímž motem jste ustanovil nový (a dle Vašeho mínění i „revoluční“) princip „Jak pracovat méně a vydělat více“. Jde o nadsázku, nebo vážně věříte v možnou brzkou revoluci podobného ražení?
O nadsázku se nejedná. Ohlédneme-li se zpět – „revoluce“ ve stomatologii opravdu probíhají a stomatologie v roce 2016 je jiná nežli před pěti lety. Před časem například nikdo nepoužíval v tomto oboru slovo „konkurence“ a nikdo neplánoval své „marketingové rozpočty“. Dnes už to neplatí! Analogicky jsem přesvědčen, že i příštích pět let bude pro českou stomatologii podobně revolučních – v tom civilizovaném smyslu slova :).

Nepůjde o výstřel z Aurory či stávky v ulicích, ale poměry české stomatologie znovu naberou na dynamice a velká část zubních ordinací projde systémovými změnami. Onen (v mnoha ordinacích) poklidný evoluční „vývoj“ posledního čtvrtstoletí projde katarzí a „revolucí“ jež změní mnohé – a to k lepšímu. Pojem „revoluce“ v tomto ohledu nemusí nikoho znepokojovat. Revoluce je dobrá věc – dokáže během několika měsíců změnit mnohaleté „zaběhnuté“ principy a pozvednout věci na novou úroveň tam, kde evoluce byla příliš pomalá, stagnující či dokonce zpátečnická.

Dobrá, s tím lze asi v obecné rovině určitě souhlasit. Proč ale tvrdíte, že revoluce, katarze a systémová změna čeká v příštích letech českou stomatologii? Proč se nemůže dalších 5 let poklidně vyvíjet evolucí – pokračovat v současném status quo?
Revoluce vzniká, když napětí dané věci překročí únosnou mez – platí to pro společnost i jednotlivce. A napnelismus (chcete-li pnutí) v základních principech české stomatologie se po mnoho let zvyšuje. Rozpory jsou příliš veliké: Většina praxí (zpravidla starších lékařů) stále ordinuje primárně za „směšné“ úhrady pojišťoven – jež mohou garantovat prosperitu pouze při extrémním pracovním zatížení lékaře anebo za cenu osobního rizika při použití principu „ostré tužky“.  Pakliže jde o první scénář – pak stárnoucí lékaři mohou jen stěží udržet stejné pracovní tempo, jako před deseti lety – profese stomatologa si časem nutně vybere daň na fyzické schránce i psychické pohodě – do důchodu tak de facto nikdo nikdy neodchází fit a plný sil i optimismu :(.

 

Ano – to tak nějak všichni tušíme. Jaké jsou příčiny onoho nedobrého stavu?
Největším rozporem je ekonomická „nerovnováha“. Průměrné úhrady (ceny) stomatologické péče zásadně zaostaly za růstem ekonomiky ČR, respektive za růstem nákladových vstupů ve stomatologii, respektive za růstem mezd! Hledáme-li ukazatel, jenž nejlépe a přitom názorně (pro laiky) zhodnotí vývoj země – je jím právě ukazatel dynamiky průměrných mezd, který de facto reprezentuje v souhrnu růst ekonomiky země (HDP), růst produktivity práce
a zohledňuje i inflaci. Od roku 1992 (počátek privátní stomatologie) přitom vzrostly mzdy v ČR cca 6krát (srovnej s nárůstem úhrad VZP; obzvláště „se pobavíte“ u protetiky :()!

Pro stomatologii je navíc ukazatel růstu mezd veledůležitý především proto, že právě mzdové náklady jsou nejdůležitější složkou ceny stomatologických ordinací (tvoří cca 2/3 výsledné ceny). Zbytek tvoří především náklady za energie a média (elektřina, plyn, voda), jež v mezidobí rostly ještě rychleji nežli mzdy. Neboli – ceny ve stomatologii bohužel v uplynulém čtvrtstoletí hluboce zaostávaly za růstem české ekonomiky a životní úrovně – rentabilita profese (průměrného) zubního lékaře rok od roku upadala … a upadá nadále. Podle makroekonomických analýz dosáhne ČR cca kolem roku 2020 životní úrovní průměru EU. Již za 4 roky budeme „průměrnou“ evropskou zemí, s průměrně výkonnou ekonomikou a životní úroveň Čecha bude naprosto totožná například s Italem či Španělem.

Česká ekonomika je od tohoto cíle již „na dohled“ , česká stomatologie je na míle daleko.

 

A měl byste i nějakou dobrou zprávu?
Dobrá zpráva spočívá především v tom, že to co je neudržitelné se vzápětí vždy změní! Nové generace lékařů (cca posledních 15 let) již nestaví svou prosperitu primárně na pojišťovnách, ale na přímých platbách. Tito lékaři mají jinou mentalitu – mnohem více si cení sami sebe a svého času – mnohem lépe chápou, že nemají pouze klinické „angažmá“, ale i angažmá podnikatelské (manažerské). Právě oni jsou primárním hybatelem současné „revoluce“.

 

A jak je na tuto situaci připravena Česká stomatologická akademie? Co „revolučního“ přinášejí služby a poradenství DentalCare?
Všichni (anebo skoro všichni) vědí, že DentalCare již po mnoho let provádí „jiné“ cenové kalkulace, než tu byly před mnoha a mnoha lety. Naše cenová metodologie je „systémově korektní“ – což znamená, že zajišťuje lékařům faktickou ziskovost, a to navíc – každým rokem rostoucí! Naši zákazníci vydělávají každý rok o statisíce více – a v tom vidíme prioritu! Pro korektnost je třeba dodat, že cca každého našeho osmdesátého klienta postihne jednou za
9 let cenová kontrola, která v 22 % případů vyměří klientovi pokutu v průměru 13.600 Kč. V 77 % případů je důvodem chyba v klientově účetních podkladech, v 23 % případů je „na vině“ naše cenová metodologie, respektive „srážka se zaníceným byrokratem“ v podobě úředníka. Zcela otevřeně tuto statistiku přiznáváme – nevadí nám a de facto jsme na ni pyšní: Smyslem cenotvorby totiž není zalíbit se úředníkům (což je obecně nemožné), ale vytvářet co nejvyšší možný zisk, v kontextu objektivní makroekonomické situace ČR!

Své ekonomické smýšlení pravidelně propagujeme na vzdělávacích akcích a tradičně též – každoročně – na konferenci DentalCare. Navzdory našemu „nasazení“ v systému celoživotního vzdělávání lékařů – jsme vždy cítili velmi silné nutkání přejít „od teorie k praxi“, a proto jsme v roce 2013 otevřeli pod naší značkou i vlastní zubní kliniku a školicí středisko, čímž jsme „na vlastní kůži“ načerpali nové (a především praktické) zkušenosti. Od té doby – je pro nás (i pro mne osobně) velmi důležité – korigovat své teoretické znalosti pomocí reálné praxe. Je tolik věcí – které dnes říkáme a děláme jinak!

 

My v redakci časopisu DentalCare samozřejmě známe i „zákulisní“ informace a víme, že mostecká klinika DentalCare Clinic není jediná svého druhu v ČR. Co nám k tomu prozradíte?
Ano – jsou zde velmi aktuální a čerstvé novinky.V srpnu (tohoto roku) byla otevřena v Českých Budějovicích první franšízingová zubní klinika v rámci ČR, a to opět pod značkou DentalCare. Jsme na to velmi hrdí! Po dobu
3 let jsme na naší DentalCare klinice (v Mostě) zdokonalovali a ladili „procesy“ – zkoušeli nespočet funkčních i nefunkčních metod, jak lze zlepšit či zhoršit ekonomiku praxe. Troufnu si říci, že za ony 3 roky jsme systém dovedli k 95% dokonalosti (100% řešení považuji za iluzi):

Dnes víme, že prosperující kliniku zajistí synergické snažení výborných lékařů a výborného managementu – jedno bez druhého nedává smysl. Sebelepší manažer či ekonom si jen stěží ošetří kořenový kanálek a stejně tak – sebelepší stomatolog jen stěží zvládne řídit ekonomiku, náklady, marketing a vše související. Obě strany se navzájem potřebují! Všechny klíčové činnosti v zubní praxi se opakují … a proto jsme všechny tyto činnosti „standardizovali“ – komunikace s pacientem, zúčtování, účtování, měsíční ekonomické výsledovky, úklid a praní prádla … prostě vše!

Máme písemně stanoveno, jak mají „věci“ probíhat. Na první pohled to sice může vypadat jako „byrokracie“ – ale ve skutečnosti jde o „co je psáno, to je dáno“ – v maximálně možné (a přitom funkční) stručnosti. A když už jsme takový dokonalý systém vytvořili – proč jej dál nešířit? Proč jej neprodat nějakému dalšímu zájemci?? A právě tím jsme přešli k vytvoření franšízového modelu, pro který jsme záhy našli i prvního zájemce. První franšízingová zubní klinika
DentalCare Clinic tak vznikla v Českých Budějovicích. Byla postavena na „zelené louce“ (naše strana se podílela i na dispozičním a architektonickém návrhu) a v srpnu se otevřela prvním pacientům. Navzdory našim střízlivým a „konzervativním“ ekonomickým plánům – je od prvního měsíce provozu zisková! My i náš partner jsme oba mile překvapeni.
Takže plánujete vytvořit „síť“ franšízingových klinik DentalCare?
Slovo „síť“ je v tomto kontextu silně nadnesené.

Práce na „zavedení“ jediného partnera jsou časově velmi náročné a velmi individuální – nelze to (naštěstí) provádět masově. Umím si nicméně představit optimistickou a přitom střízlivou vizi – v tom případě bychom mohli rozšířit naši „síť“ o jednu „dceru“ každý rok. Větší frekvence nedává smysl – cokoliv rychlejšího by bylo na úkor kvality, respektive rentability poboček – což by bylo kontraproduktivní pro všechny zúčastněné strany!

Naše poslední otázka směřuje k projektu „Bohemia Dental“, jehož anonci můžeme poprvé zaznamenat právě v tomto čísle magazínu DentalCare. Česká stomatologická akademie a její značka DentalCare jsou hlavním spolu-partnerem tohoto počinu. O co jde? Nejde i v tomto případě o snahu vytvořit nějakou „síť“ zubních ordinací?
Ano – projekt Bohemia Dental je naším „žhavým“ záměrem. Ano – jde o síť zubních ordinací. Avšak – zde jde o zcela jinou koncepci, nežli jsme společně diskutovali v přechozím tématu. Opět sice chceme zúročit (již doladěné) zkušenosti a „procesy“ z minulých let, avšak v tomto případě nehodláme sebe ani naše partnery tak silně „svazovat“ jednotnou metodikou a jednotnou úrovní praxí – „síť“ bude mnohem volnější a pestřejší! Projekt Bohemia Dental totiž vzniká z velmi odlišných pohnutek a jeho účastníky budou velmi odlišné (značně specifické) skupiny zubních lékařů.

Primárním důvodem pro existenci značky Bohemia Dental je dlouhodobě „neuspokojivá“ situace lékařů „před důchodem“. Znovu zde narážíme na ryze český (post-socialistický) stav, kdy je lékař na konci své profesní kariéry konfrontován s trpkým zjištěním, že o jeho „celoživotní dílo“ nemá nikdo zájem anebo je jeho „hodnota“ nabídnuta k odkupu za cenu postarší ojeté škodovky. A v případě, že se lékař (skoro senior) do prodeje přeci jen pustí – celý proces je právně i administrativně „nejasný“, táhne se dlouhé měsíce a na jeho konci lékař sice svou praxi (a své zákazníky) přeci jen předá „nějakému“ nástupci … dobrý pocit (o vše a všechny je postaráno) a uspokojení (udělal jsem dobrý obchod) jsou však v nedohlednu .

Sekundárním (a přitom „paritním“ důvodem) je situace mladých lékařů a absolventů na „trhu práce“. I zde je situace podezřele nejasná a nevytříbená – ještě po čtvrtstoletí volného trhu je zcela běžné, že jsou mladí lékaři „zneužíváni“ za (pro ně) nevýhodných a neperspektivních podmínek. (Opačný extrém, kdy sebehodnocení části mladých lékařů dosahuje astronomických představ – do tohoto tématu nemíchejme).

Mzdy stomatologů v ČR (převážně těch mladých) vykazují obrovské rozdíly – což je výhodné pro ty hyper-sebevědomé a nevýhodné pro ty skromnější. Ta druhá skupina mladých stomatologů a absolventů potřebuje zvýšit sebevědomí
a zvýšit mzdu (plus související jistoty: odborný růst a kariérní růst).

Je samozřejmé (a zcela přirozené), že mladý lékař zaměstnanec bude jednou (dříve či později) chtít pracovat „ve svém“ – tento fakt lze buď ignorovat, anebo jej využít ku prospěchu obou stran.

Suma sumárum.
Část stomatologů v ČR se potýká se závažným problémem – jejich „dílo“ je nedoceněno – a tento „problém“ se vztahuje na nemalou část lékařů „před důchodem“ i lékařů „po promoci“. Chceme těmto lékařům pomoci – oběma stranám – oběma současně!

Ano – budeme vytvářet „síť“. V první úrovni této „sítě“ propojíme obě strany daného „problému“ – lékařům „před důchodem“ zajistíme korektní cenu za prodej praxe (+ bonusovou rentu); lékařům „po promoci“ nabídneme korektní mzdu a odborný růst plus v čase rostoucí vlastnický podíl na provozované praxi.

Ve druhé úrovni propojíme takto vzniklou „síť“ profesionálním managementem. Poskytneme naše zkušenosti, naše „know-how“ a naše silné finanční i odborné zázemí – postaráme se o ekonomiku, management i marketing praxe – veškerá administrativa bude „na našich bedrech“.

DentalCare má již dnes značné zkušenosti s oceňováním praxí a procesem nákup/prodej stomatologických ordinací – jde o standardní „produkt“ našich služeb a každý rok realizujeme několik obchodů (ať již pro prodávajícího, či kupujícího).

Projekt Bohemia Dental si však žádá přeci jen více nežli „standardní“ (byť nadstandardní) služby DentalCare. Převzaté ordinace budou zcela jistě potřebovat dovybavit novými technologiemi a přístroji; provozování sítě bude klást zcela nové požadavky na systematizaci, řízení procesů a personální management.

Z výše uvedených důvodů se na projektu Bohemia Dental podílí nejen DentalCare, ale i společnosti Dentamed a Direct People. Spojili jsme se s těmi nejlepšími, abychom společně vytvořili zcela nové a profesionální řešení převodů praxí mezi jednotlivými generacemi zubních lékařů.

Děkujeme za rozhovor.

Pin It on Pinterest

Share This