+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Ing. Tomáš Košumberský

Co nás čeká?
Proč stihnout přechod na SRO ještě před EET?

 

Yes, Prime minister

Yes, Prime minister

Bohužel se zdá, že schopný podnikatel (a všehoschopný manipulátor) Andrej Babiš směřuje k dalšímu volebnímu vítězství, s EET se již smířila i „velká“ komora (ČLK) – tudíž nelze očekávat, že by Babišův plán, na zavedení EET i pro zdravotní služby v roce 2018, nedošel svého naplnění 🙁 . A protože lamentování nad blížícím se EET nic nezmění – zaměřme se raději na praktické rady, jak celý přechod na EET zvládnout co nejsnadněji a především – jak minimalizovat budoucí rizika!

Nebudeme „chodit kolem horké kaše“ a zároveň si vám v tomto článku dovolíme „nalít čistého vína“. Nemá smysl si cokoliv nalhávat – je totiž zřejmé, že přechod na EET se dotkne oboru stomatologie v několika rovinách, a je třeba být připraven!

Již mnohokrát jsme na stránkách magazínu DentalCare řešili „dědictví minulosti“ – spočívající v ekonomickém zaostávání oboru stomatologie – ceny (a tedy tržby) rostly v minulých desetiletích pomaleji nežli HDP, a mnohem pomaleji nežli mzdy obyvatel. Fakticky tak neustále klesala prosperita tohoto hi-tech medicínského oboru a narůstající disproporci se privátní podnikatelé ve stomatologii snažili řešit vyšší pracovní zátěží či zrychlováním své práce (snižováním kvality), nejčastěji pak spojením obojího. To vše za narůstající administrativní zátěže a zvyšujícího se tlaku (poptávky) pacientů.

Ano, pane ministře

Ano, pane ministře

Ti „odvážnější“ se časem navíc naučili i „kreativně“ vykazovat pojišťovnám či část výplat zaměstnanců vyplácet „bokem“ – člověk dělá „co se dá“, aby byl schopen čelit ekonomickému tlaku mizerných úhrad pojišťoven a špatně (nízce) nastavených cen (přímých plateb pacientů).

O výše popsaném stavu jsme zde hovořili již mnohokrát … ale nadcházející EET všem „znovu rozdá karty“ a významně změní pravidla hry! Nákladová i administrativní náročnost EET plus významný nárůst rizik spojený s (poměrně častým) vyplácením části mezd „nějak jinak“ (což v případě méně sofistikovaného řešení znamenalo i faktické krácení tržeb) … to vše povede k tomu, že drtivá část dnešních „kreativců“ přejde v roce 2018 z „ilegality“ zpět – do normálního (zcela legálního) stavu, tedy do toho stavu, ve kterém se původně (na začátku svého podnikání) každý přirozeně nacházel. 🙂

Říká se, že „vše zlé je i k něčemu dobré“, a tato lidová moudrost platí bezezbytku i o EET. Pomineme-li orwellovský způsob šmírování a bezprecedentní „online tunelování“ obchodního tajemství firem … bude EET tou příslovečnou „poslední kapkou“, která ve výsledku sehraje pozitivní roli a „vysvětlí“ privátním zubním lékařům, že ekonomickým tlakům lze čelit i jinak nežli přepracovaností, 5 minutovými výkony, tyčinkou Mars namísto oběda, hyper-vykazováním na pojišťovnu, minimalizací mezd a „optimalizací“ tržeb, … že tomu všemu lze čelit korektní a smysluplnou cenotvorbou!

Zopakuje se tak scénář, který se koncem roku 2016 odehrál v pohostinstvích: Jestliže před EET stál průměrný oběd 95 Kč, pak po EET to je cca 105 Kč (navzdory nižší DPH). Průměrné zdražení v řádu 10-15 % ve výsledku nikoho nezruinuje a EET naopak poskytne „alibi“. Pakliže se v posledních desetiletích marně volalo: „Proč se všichni nesjednotíme a nezvedneme hromadně ceny?“, pak právě nenáviděné EET bude oním „pojítkem“, jež stomatologickou obec na chvíli v něčem sjednotí! 🙂

MZDY
EET přispěje k narovnávání (navýšení) mezd! Všem přibude pracnost s EET vykazováním a to (samo o sobě) bude zvyšovat tlak na růst mezd. Mzdy tedy budou růst ještě rychleji nežli v jiných letech a objem „černých mezd“ (jež majitel vyplácel dosud ze svého zisku) se naopak sníží. Kromě přímého zvyšování „mzdových nákladů“ lze očekávat i nárůst alternativních (daňově levnějších) forem odměňování, jakými jsou například „cesťáky“, služební automobily, vstupenky do bazénů, apod. Někteří možná udělají z kmenových zaměstnanců společníky a budou vyplácet „podíly na zisku“. V neposlední řadě – skvělou formou „mzdy“ budou bezesporu i vzdělávací pobyty DentalCare.

TRŽBY A CENY
Jak bylo naznačeno již výše – EET zvedne tržby, respektive zvedne ceny! Soukromý a opatrný názor autora článku predikuje, že v roce 2018 zvednou své ceny o 10 % ti bojácní, o 15 % ti průměrní a o více jak 20 % ti „nebojsové“. Spíše více, nežli méně! Navzdory onomu průměrnému zvýšení cen (+15 %) však tržby vzrostou u většiny praxí o dost více (respektive vzrostou ÚČETNÍ tržby) – toto ponechme bez odhadu (zde platí ono Sokratovo „vím, že nic nevím“) a bez komentáře (chytrému napověz).

VŠECHNO VYŠŠÍ
V zásadě lze říci, že ekonomika PZL „posílí“ na obou stranách – zvýší se tržby i náklady (což se částečně vyruší) a pomalu začne vycházet najevo, že daň z příjmu (15 % FO; 19 % PO) v zásadě není nepřítelem stomatologů. Plně vyplyne na povrch, že za „ideového nepřítele“ této profese bychom měli považovat spíše „odvody“ z mezd, respektive míru zdanění lidské práce (kterou má ČR jednu z nejvyšších v rámci EU).

Chce-li vrchní lékař (majitel) svému snaživému zaměstnanci předat za jeho skvělou práci do ruky (čistého) částku 60.000 Kč (slušná, ale nikterak extrémní částka); pak je hrubá mzda 84.085 Kč a faktický náklad na takového  zaměstnance 112.792 Kč, tedy téměř 2x tolik (188 %)!

Ono vysoké zdanění lidské práce je přitom obzvláště „bolestivé“ právě v našem oboru, kde je podíl mzdových nákladů tak enormně vysoký (v součtu za všechny profese typicky 45-55 %), navzdory přesvědčení laické veřejnosti (a mnohých funkcionářů ČSK), ježto se domnívají, že cenu stomatologického výkonu tvoří převážně (marginální) materiál. 🙁

Právě proto si troufáme predikovat, že v letech budoucích nás přestane trápit „daň z příjmu“ a budeme usilovně hledat (a nacházet) jiné formy a způsoby kooperace se svými zaměstnanci a kolegy, nežli je tradiční „mzdový“ režim – viz příklady výše. U mnoha praxí (které nezvládnou smysluplně přechod na EET) dojde k předvídatelnému paradoxu: Přestože mzdové náklady budou v 2018 vyšší, lidé si reálně odnesou domů peněz méně! 🙁

KDY, KDYŽ NE TEĎ (SRO)?
Kuloáry ministerstva financí (Andrejova království) se netají tím, že jedním z bohulibých smyslů akce EET je i potrestat nepoctivce z let minulých. Servery MF vyexportují na jaře 2019 seznamy těch, jejichž příjmy (tržby) byly v roce 2018 významně vyšší nežli v letech minulých – a začne „hon na čarodějnice“ (kontrolovat mohou 3 roky zpět). Nelze tedy nežli doporučit, aby prozíravý majitel provedl částečně narovnání své ekonomiky již během roku 2017 – ideální se jeví mix: zvýšení cen, zvýšení mezd, zvýšení tržeb – aby změna v roce 2018 byla méně „skoková“ a více obhajitelná!

Je-li dnes praxe provozována jako podnik fyzické osoby – je zde skvělý (velmi pragmatický) důvod k tomu, abyste do začátku roku 2018 vstoupili již jako SRO! Takováto transformace právní subjektivity totiž „přetne“ podnikatelskou historii (oba subjekty jsou svébytné, mají různá IČa) a jakékoliv srovnávání či kontroly historie jsou tudíž vyloučeny.

Navíc – mnohokráte jsme na stránkách magazínu DentalCare demonstrovali, že přechod na SRO je výhodný i z mnoha jiných (taktéž dobrých) důvodů. Chcete-li vědět více – neváhejte nás kontaktovat, přičemž to příliš neodkládejte: Zájem o převody na SRO v posledních měsících zesílil a naše kapacity (i lhůty úřadů) mají své limity!

MĚJTE TO POD KONTROLOU
Jak jsme naznačili již výše: EET je navrženo tak, aby „fungovalo“ a narovnalo dlouholeté nesrovnalosti. V roce 2018 se začne hrát podle nových (mnohem přísnějších a lépe kontrolovaných) pravidel. Tento proces bude mít své světlé i stinné stránky a záleží na každém, jaký efekt převáží v jeho praxi!

Uchopíme-li přechod na EET za správný konec – mohou být ve výsledku spokojeni všichni (včetně Babiše) – ekonomika bude vyšší na straně výnosů i nákladů a lidé (zaměstnanci) si budou vydělávat stejně, anebo více. Spokojenost Babiše samozřejmě musí ve finále někdo zaplatit – účet za ETT budou hradit zákazníci/pacienti, kteří nebudou mít jinou volbu (neb zdraží všichni).

Na podzim 3. – 4. listopadu 2017 se uskuteční již 7. ročník konference DentalCare a mimo jiné je plánován i prostor pro novinky k EET. Ke konci roku 2017 však již bude příliš pozdě na realizaci smysluplné (postupné) strategie.

Proto: Chcete-li příští rok zvládnout přechod na EET, začněte jej zvládat již dnes!

… a potřebujete-li pomoci, kontaktujte DentalCare!

Pin It on Pinterest

Share This