+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Bez názvu-2FOKUS 2014 se koná 7.-8. 11. 2014 a jedná se o stomatologickou konferenci a workshop, jehož 2. ročník se koná (stejně jako ročník první) na Jižní Moravě, konkrétně v Lednici. Letošní ročník bude zaměřen na využití mikroskopů a laserů ve stomatologii.

Platforma je určena všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou používání mikroskopu v ordinaci PZL, i těm, kteří chtějí dále rozšířit své znalosti v oboru mikroskopické stomatologie. Kromě ergonomie ordinace, práce s mikroskopem a ekonomice se konference i workshop věnuje využití laseru (erbiový – Er:YAG , neodymiový – ND :YAG ) ve stomatologii a ukáže, že symbióza laseru s mikroskopem je překvapivě velmi zajímavá.

Kdo na konferenci přednáší?
Podařilo se nám zajistit přednášející, jejichž zkušenosti z cílových oblastí mohou významně obohatit účastníky konference. Jedním z přednášejících je Dr. med. dent. K. Simunovic (Švýcarsko), který ve své curyšské praxi využívá jak mikroskop, tak laserovou technologii k dosažení nejlepších výsledků. Téma jeho přednášky je „Laser assisted dentistry
and microscopy, the ideal team for precise tissue ablation and decontamination“.

„Pro úspěšné začlenění operačního mikroskopu do běžného provozu není nutné jen bravurně zvládnout techniku práce pod ním. Důležité je zamyslet se nad celkovým konceptem pracoviště, zhodnotit stávající systém (ceny, časy, webové stránky, dostupné informace, komunikaci s pacienty, plánování,…). Je nutné vědět, jak mikroskop prezentovat, aby pomohl „prodat“ nadstandardní ošetření. Důležité je také správně nastavit cenu ošetření pod OM .“Výše uvedené je částí abstraktu přednášky paní Ing. Martiny Škrdlantové (Česko), jejíž příspěvek bude také velmi hodnotný.

Seznámení s laserovými technologiemi zajistí Saša Terlep (Slovinsko) ze společnosti FOTONA , která vyrábí nejlepší laser na světě, LightWalker. Zjistíte, jaké jsou druhy laserů a jaké jsou jejich výhody proti použití běžných nástrojů. Zjistíte také, proč někteří stomatologové lasery nepoužívají, i když je mají, a jaký je z tohoto pohledu mezi lasery rozdíl.
Pod jejím vedením si budete moci laser sami vyzkoušet na sobotním workshopu. Účastnit se jej bude i Dr. med. dent. K. Simunovic.

MUDr. Jiří Pekárek (Česko) Vás seznámí se svými bohatými zkušenostmi a výzkumem v oblasti optimální ergonomie ordinace jako takové. Tato přednáška bude předcházet přednášce o ergonomii a zkušenostech s prací s mikroskopem jako takovým, kterou povede MUDr. Vladimír Holec (Slovensko), který s mikroskopem pracuje 3 roky, kontinuálně
se vzdělává účastí na praktických kurzech a přednáškách organizovaných doma i v zahraničí, či ve spolupráci s MUDr. Peterem Abelovským.

Kdo konferenci organizuje?
Konferenci organizuje společnost CAMOSC I – Imaging & Innovation, která kromě obchodně servisních aktivit již 10 let vyvíjí také nadstandardní vzdělávací aktivity pro širší odbornou veřejnost. Přinášíme na trh evoluční technologie (NewTom CBCT, CAD /CAM , 3D TI SK, MIK ROSKO – PY, AUDAX -CEPH software, CodiagnostiX software atd.)
a víme, že ostatní firmy nás následují. Proto jsme stále napřed a udáváme směr.

Kde se akce koná a jaké jsou podmínky účasti?
Konference i worshopy se konají v L ednici, konkrétně v prostorách 4* hotelu My Hotel ve dnech 7. a 8. 11. 2014. V ceně je nejen samotná teoretická část, ale též praktické workshopy a samozřejmě také společenský večer se vším, co k Jižní Moravě neodmyslitelně patří.

Kdo jsou sponzoři konference?
Německý výrobce mikroskopů s nepřekonatelnou variabilitou KAPS, dále program dotuje spol. CAMOSCI – Imaging & Innovation, výrobce nejlepších dentálních laserů na světě spol. FOTONA a spol. DENST PLY , která se podílí na workshopech.

Kde se můžu registrovat?
Na webu www.fokus2014.cz nebo na bezplatném telefonním čísle 800 100 138.

Pin It on Pinterest

Share This