+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Cenové kalkulace

pro privátní stomatologické praxe

Korektně spočítáme Vaší minutovou sazbu na jejímž základě získáte své nové (vyšší!) ceny.
Maximalizujeme Váš možný zisk a minimalizujeme rizika od cenových úřadů.
Zároveň získáte návody, jak vytvořit Váš individuální ceník výkonů.

Chybné (či nijaké) kalkulace cen jsou černou můrou minulých let – významně přispěly k úpadku oboru.  Poučme se z minulých chyb a konečně počítejme své ceny korektně.

Pomůžeme Vám „prodat se“ za vyšší cenu!

Co cenovou kalkulací získáte?

N

Aktuální statistické srovnání Vaší nové ceny s dalšími regiony ČR (ČR, kraj i okres)

 
N

Tipy, rady a marketingové „triky“ jak částečně narovnat ceny i u „hrazených“ výkonů

 
N

Ekonomickou ročenku stomatologa

N

Rady pro zúčtování přímých plateb + příklady z praxe a užitečná doporučení

N

Doporučený postup v případě nesouhlasu se závěry cenové kontroly

 
N

Každoročně vyšší ceny = vyšší ziskovost !!!

Jak funguje proces cenové kalkulace?

Zašleme Vám vstupní formuláře pro kalkulace + „manuál“ s aktuální metodologií. Na základě „manuálu“ vyplní Váš účetní přiložený formulář (Vy dodáte pouze Vaší představu o položkách zisku a časovém fondu) – na papíře či v Excelu. Následně nám formulář odešlete písemně či elektronicky. Do 10 dnů obdržíte poštou svázanou zhotovenou kalkulaci, s vyčíslením korektní minutové sazby i návrhem/vzorem (průměrného = obecného = univerzálního) ceníku výkonů a výrobků.

Výsledné „minutové sazby“ (PZL, DH) pak už jen zadáte do svého ordinačního SW (Dent21, Sipmle Dent, Xdent, PC Dent, Dentist, …) a účtujete pacientům nové – vyšší – ceny.

Platnost cenové kalkulace je 1 rok (s ohledem na zákonné přepisy, a potřebu meziročně zdražit).

Co všechno je součástí cenové kalkulace?

  • Cenový, kalkulační a účetní manuál (tištěné či v PDF) – návod pro lékaře i účetní.
  • Korespondenční a telefonické poradenství ve věci zavedení účetní metodiky, dle standardů předkládaného manuálu.
  • Vyhotovení cenových kalkulací, respektive spočtení Minutové sazby + orientační návrh/vzor ceníku, tipy pro strukturované zúčtování a statistické srovnání (viz. výšeuvedené).
  • Garance správnosti.
  • Ekonomická ročenka stomatologa – viz ERS

Součástí není Váš finální ceník – ten Vám vytvoří Váš ordinační SW (neb v něm máte zadané své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB).
… anebo (máte-li nevhodný/nedobrý SW) si můžete objednat níže individuální ceník (své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB budete však muset vyplnit do naší tabulky).

Jak dlouho trvá vypracování?

Prvotní komunikace probíhá poštou a emailem. Po dodání všech potřebných podkladů (v mezičase s Vámi konzultujeme vypočtenou výši minutové sazby) je do 10 dnů vypracována a odeslána písemná cenová kalkulace.

Co je výsledkem cenové kalkulace?

Výsledkem cenové kalkulace je zpracovaný dokument „Cenová kalkulace“, s vyčíslením „Minutové sazby“ (PZL, DH) + návrh/vzor ceníku.
Zkalkulovanou sazbu pak jen vložíte do setupu (nastavení) svého ordinačního SW (v kterém máte zadány své minutáže i nákupní ceny protetiky) a od toho okamžiku budete ordinovat za nové (zpravidla vyšší) ceny. 🙂
Minutáže výkonů si ve svém SW aktualizujte (kdykoliv je zapotřebí), ze svého SW si můžete vytisknout i exaktní ceník (dle Vaší minutáže), … a jednou ročně (zpravidla po roční uzávěrce) si nezapomeňte znovu nechat zkalkulovat sazbu – aby Vaše ceny byly vždy aktuální a paritní vůči nákladům a časové náročnosti výkonů.

… anebo (máte-li nevhodný/nedobrý SW) si můžete objednat níže individuální ceník (své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB budete však muset vyplnit do naší tabulky).

Co garantujeme, a co ne?

Přebíráme zodpovědnost a garantujeme správnost výpočtu minutové sazby a korektnost použité metodologie tvorby minutové sazby (a následné ceny).
Naše kalkulace jsou však vždy limitovány kvalitou poskytnutých účetních podkladů a následně i dodržováním korektní cenotvorby (ze strany poskytovatelů ošetření) a faktické její realizaci v dennodenním zúčtování v praxi (minutáže, ZUM, …). Je proto třeba počítat s tím, že případná cenová kontrola (1 x za 10-20 let) bude kontrolovat nejenom existenci kalkulace, ale zpravidla i její verifikaci v rámci podkladů (účetnictví předcházejících období) i následných příjmových dokladů (účetnictví následných tržeb). Za chyby v účetnictví i zúčtování s pacientem (z principu věci) zodpovědnost neneseme.

Problematika cenových kontrol:

Cenová kontrola Vás navštíví (v průměru) cca 1x za 10-20 let (dle regionu i aktivity úředníků).
A protože aktivita „cenových kontrol“ (v posledních „ANO“ letech) nebývale roste, předkládáme (viz níže) stručný sumář současné situace:
https://www.dentalcare.cz/2019/09/05/problematika-cenovych-kontrol-v-privatni-stomatologii/

Ceník a objednávka:

(Ceny platné od 01. 01. 2022)

PZL (provozovatelem je lékař): 7 990 Kč

DH (provozovatelem je DH): 4 990 Kč

Cena platí pro standardní ordinaci – 1 lékař/DH
Za každého dalšího (výkonného) pracovníka (úvazek) = 1 190 Kč

Vzorový návrh ceníku (s průměrnou minutáží) je již součástí výšeuvedených cen!
Individuální ceník (vaše minutáže + ceny LAB) = 1 990 Kč. Většina praxí jej však nepotřebuje – vygeneruje jej Váš ordinační SW po zadání spočtené Minutové sazby – v tomto SW již totiž máte zadané své minutáže i ceny subdodávek (LAB, ZUM, …)!

Nově: 10% bonus (sleva) na každoroční upgrade!
další: Slevy a příplatky

Všechny avizované ceny již obsahují DPH!

Objednávat můžete na +420 412 384 013 a na kosumberska@dentalcare.cz

Smluvní podmínky

Pin It on Pinterest

Share This