+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Cenové kalkulace

pro privátní stomatologické praxe

Korektně spočítáme Vaší minutovou sazbu (dále i MS) na jejímž základě získáte své nové (zpravidla vyšší!) ceny.

Maximalizujeme Váš možný zisk a minimalizujeme rizika od cenových úřadů. Zároveň získáte postup, jak (na základě nové minutové sazby) vytvoříte snadno svůj nový ceník.

Chybné (či nijaké) kalkulace cen jsou černou můrou minulých let – významně přispěly k úpadku ekonomiky mnoha praxí. Poučme se z minulých chyb a konečně počítejme své ceny korektně.

Cena Vaší minutové sazby totiž rozhoduje o tom, jak moc si Vás budou pacienti cenit!

Co cenovou kalkulací získáte?

N

Aktuální statistické srovnání Vaší nové ceny s dalšími regiony ČR (ČR, kraj i okres)

 
N

Tipy, rady a marketingové „triky“ jak částečně narovnat ceny i u „hrazených“ výkonů

 
N

Ekonomickou ročenku stomatologa

N

Rady pro zúčtování přímých plateb + příklady z praxe a užitečná doporučení

N

Doporučený postup v případě nesouhlasu se závěry cenové kontroly

 
N

Každoročně vyšší ceny = vyšší ziskovost !!!

Jak funguje proces cenové kalkulace?

Objednáte si naše kalkulace.
Obratem obdržíte email s odkazem na stažení vstupních formulářů + „manuál“ na jejich vyplnění.
Váš účetní zpravidla následně vyplní náš formulář (Vy dodáte pouze Vaší představu o položkách zisku a časovém fondu). Následně nám formulář odešlete.
My Vaše data začneme zpracovávat a během procesu s Vámi zpravidla konzultujeme (telefonicky) nejasnosti a připomínky.
Do 10 dnů obdržíte poštou vytištěnou a svázanou zhotovenou kalkulaci, s vyčíslením korektní minutové sazby.
Požadujete-li navíc i zhotovení ceníku (neboť Váš ordinační software neumí propočítat MS s minutážemi výkonů), zhotovíme pro Vás i samotný ceník.

Platnost cenové kalkulace je 1 rok, s ohledem na zákonné přepisy, a potřebu meziročně zdražit (s ohledem na účetní závěrky lze tolerovat max. 15 měsíců).

Co všechno je součástí cenové kalkulace?

  • Cenový, kalkulační a účetní manuál (tištěné či v PDF) – návod pro lékaře i účetní.
  • Korespondenční a telefonické poradenství ve věci zavedení účetní metodiky, dle standardů předkládaného manuálu.
  • Vyhotovení cenových kalkulací, respektive spočtení Minutové sazby + orientační návrh/vzor ceníku, tipy pro strukturované zúčtování a statistické srovnání (viz. výšeuvedené).
  • Ekonomická ročenka stomatologa – viz ERS

Součástí není Váš finální ceník – ten Vám vytvoří Váš ordinační SW (neb v něm máte zadané své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB).
… anebo (máte-li nevhodný/nedobrý SW) si můžete objednat níže individuální ceník (své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB budete však muset vyplnit do naší tabulky).

Proč není ceník standardní součástí kalkulace?

Protože Ceník a zúčtování musí zůstat velmi „pružným“ nástrojem – položky Ceníku přeci editujete mnohem častěji nežli 1x ročně:
Kdykoliv zjistíte, že Vám dané ošetření trvá déle … kdykoliv přidáte další výkon do svého „repertoáru“ … kdykoliv Vám laboratoř či dodavatel změní ceny ZUP/ZUM …
Vy pouze změníte hodnoty (minuty, ceny) ve svém ordinačním SW … ten vše přepočítá (dle námi spočítané MS) … a Vaše ceny budou vždy všechny korektní a aktuální.
Nebudete přeci čekat další rok, nežli my vyrobíme Váš nový ceník … na základě údajů, které jsou přitom neustále přítomny ve Vašem ordinačním SW.
Ceník proto vždy (v moderní privátní praxi) vytváří (moderní) ordinační SW; do něhož pouze 1x ročně zadáte námi spočtenou (zpravidla vyšší) Minutovou sazbu (MS).

Jak dlouho trvá vypracování?

Prvotní komunikace probíhá poštou a emailem. Po dodání všech potřebných podkladů (v mezičase s Vámi konzultujeme vypočtenou výši minutové sazby) je do 10 dnů vypracována a odeslána písemná cenová kalkulace.

Co je výsledkem cenové kalkulace?

Výsledkem cenové kalkulace je zpracovaný dokument „Cenová kalkulace“, s vyčíslením „Minutové sazby“ (PZL, DH) + návrh/vzor ceníku.
Zkalkulovanou sazbu pak jen vložíte do setupu (nastavení) svého ordinačního SW (v kterém máte zadány své minutáže i nákupní ceny protetiky) a od toho okamžiku budete ordinovat za nové (zpravidla vyšší) ceny. 🙂
Minutáže výkonů si ve svém SW aktualizujte (kdykoliv je zapotřebí), ze svého SW si můžete vytisknout i exaktní ceník (dle Vaší minutáže), … a jednou ročně (zpravidla po roční uzávěrce) si nezapomeňte znovu nechat zkalkulovat sazbu – aby Vaše ceny byly vždy aktuální a paritní vůči nákladům a časové náročnosti výkonů.

… anebo (máte-li nevhodný/nedobrý SW) si můžete objednat níže individuální ceník (své individuální minutáže a ceny nákupů z LAB budete však muset vyplnit do naší tabulky).

Co garantujeme, a co ne?

Přebíráme zodpovědnost a garantujeme správnost výpočtu minutové sazby a korektnost použité metodologie tvorby minutové sazby (a následné ceny).
Naše kalkulace jsou však vždy limitovány kvalitou poskytnutých účetních podkladů a následně i dodržováním korektní cenotvorby (ze strany poskytovatelů ošetření) – faktické její realizaci v dennodenním zúčtování v praxi (minutáže, ZUM, …). Je proto třeba počítat s tím, že případná cenová kontrola (1 x za 10-20 let) bude kontrolovat nejenom existenci kalkulace, ale vždy i její verifikaci v rámci podkladů (účetnictví předcházejících období, zda kalkulované náklady byly pravdivé) i následných příjmových dokladů (účetnictví následných tržeb).
Za chyby v účetnictví i zúčtování s pacientem (z principu věci) zodpovědnost neneseme.
Za své chyby ručíme a převezmeme finanční zodpovědnost!

Problematika cenových kontrol:

Cenová kontrola Vás navštíví (v průměru) cca 1x za 10-20 let (dle regionu i aktivity úředníků).
A protože aktivita „cenových kontrol“ (v posledních letech) nebývale roste (ministr zvažuje redukci úředníků), předkládáme (viz níže) stručný sumář současné situace:
https://www.dentalcare.cz/2019/09/05/problematika-cenovych-kontrol-v-privatni-stomatologii/

Děláte kalkulace i „zpětně“?

V tom ohledu bohužel neumíme vyhovět:
Je téměř nemožné korektně zpracovat zpětně cenové kalkulace (v minulosti účtované ceny nikdy nemohou korespondovat se současnou kalkulací); a proto zakázky na zpětné (či rekonstrukci „ztracených“) kalkulací nepřijímáme.

Ceník a objednávka:

(Ceny platné od 04.01.2024)  Smluvní podmínky
Všechny ceny již obsahují DPH

PZL (provozovatelem je lékař): 9 880 Kč

DH, ZT (provozovatelem je DH či ZT): 6 660 Kč
členové ADH ČR: -1 300 Kč

Cena již obsahuje Ekonomickou ročenku stomatologa (v ceně 990,-)
Cena platí pro standardní ordinaci – 1 lékař (či DH)
Za každého dalšího (výkonného) pracovníka (úvazek) = 1 490 Kč

Vzorový návrh ceníku (s průměrnou minutáží) je již součástí výšeuvedených cen!
Individuální ceník (vaše minutáže + ceny LAB) = 1 990 Kč. Většina praxí jej však nepotřebuje – vygeneruje jej Váš ordinační SW po zadání spočtené Minutové sazby – v tomto SW již totiž máte zadané své minutáže i ceny subdodávek (LAB, ZUM, …)!

Nově: 10% bonus (sleva) na každoroční upgrade!
Slevy a příplatky

OBJEDNÁVKY zasílejte (pls) pouze pomocí tlačítka OBJEDNAT níže:
(vyplníte jednoduchý formulář).

Pin It on Pinterest

Share This