+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
Menu

Cenové kalkulace

pro privátní stomatologické praxe

Korektně spočítáme Vaší minutovou sazbu a navrhneme nový ceník!  Tím maximalizujeme možný zisk a minimalizujeme rizika od cenových úřadů, zároveň získáte představu o tom, jak by měl vypadat Váš ceník zubařských výkonů.

Chybné (či nijaké) kalkulace cen jsou černou můrou minulých let – významně přispěly k úpadku oboru.  Poučme se z minulých chyb a konečně počítejme své ceny korektně.

Vytvoříme ceník a následně je naším společným úkolem umět svou cenu prodat!

Co cenovou kalkulací získáte?

N

Aktuální statistické srovnání Vaší nové ceny s dalšími regiony ČR (ČR, kraj i okres)

 
N

Tipy, rady a marketingové „triky“ jak částečně narovnat ceny i u „hrazených“ výkonů

 
N

Ekonomickou ročenku stomatologa

N

Rady pro zúčtování přímých plateb + příklady z praxe a užitečná doporučení

N

Doporučený postup v případě nesouhlasu se závěry cenové kontroly

 
N

Každoročně vyšší ceny = vyšší ziskovost !!!

Jak funguje proces cenové kalkulace?

Zašleme Vám vstupní formuláře pro kalkulace + „manuál“ s aktuální metodologií. Na základě „manuálu“ vyplní Váš účetní přiložený formulář (Vy dodáte pouze Vaší představu o položkách zisku a časovém fondu) – na papíře či v Excelu. Následně nám formulář odešlete písemně či elektronicky. Do 10 dnů obdržíte poštou svázanou zhotovenou kalkulaci, s vyčíslením korektní minutové sazby i návrhem (průměrného = obecného = univerzálního) ceníku výkonů a výrobků.

Výsledné „minutové sazby“ (PZL, DH) pak už jen zadáte do svého ordinačního SW (Dent21, Sipmle Dent, Xdent, PC Dent, Dentist, …) a účtujete pacientům nové – vyšší – ceny.

Platnost cenové kalkulace je 1 rok (s ohledem na zákonné přepisy, a potřebu meziročně zdražit).

Co všechno je součástí cenové kalkulace?

  • Cenový, kalkulační a účetní manuál (tištěné či v PDF) – návod pro lékaře i účetní.
  • Korespondenční a telefonické poradenství ve věci zavedení účetní metodiky, dle standardů předkládaného manuálu.
  • Vyhotovení nákladových a cenových kalkulací + návrh ceníku, tipy pro strukturované zúčtování a statistické srovnání (viz. výšeuvedené).
  • Garance správnosti.
  • Ekonomická ročenka stomatologa – viz ERS

Jak dlouho trvá vypracování?

Prvotní komunikace probíhá poštou a emailem. Po dodání všech potřebných podkladů (v mezičase s Vámi konzultujeme vypočtenou výši minutové sazby) je do 10 dnů vypracována a odeslána písemná cenová kalkulace.

Co je výsledkem cenové kalkulace?

Výsledkem cenové kalkulace je zpracovaný dokument „Cenová kalkulace“, s vyčíslením „Minutové sazby“ (PZL, DH) + (vzorový) návrh nového ceníku pro vaší stomatologickou praxi.
Zkalkulovanou sazbu pak jen vložíte do setupu (nastavení) svého ordinačního SW (v kterém máte zadány své minutáže i nákupní ceny protetiky) a od toho okamžiku budete ordinovat za nové (zpravidla vyšší) ceny. 🙂
Minutáže výkonů si ve svém SW aktualizujte (kdykoliv je zapotřebí), ze svého SW si můžete vytisknout i exaktní ceník (dle Vaší minutáže), … a jednou ročně (zpravidla po roční uzávěrce) si nezapomeňte znovu nechat zkalkulovat sazbu – aby Vaše ceny byly vždy aktuální a paritní vůči nákladům a časové náročnosti výkonů.

(Pakliže Váš ordinační SW neumí pohodlně vygenerovat ceník (z minutové sazby) – můžete si jej také objednat u nás – v tom případě nám samozřejmě budete muset i vyplnit své (konkrétní) minutáže a nákupní ceny protetiky.)

Co garantujeme, a co ne?

Přebíráme zodpovědnost a garantujeme správnost výpočtu minutové sazby a korektnost použité metodologie tvorby minutové sazby (a následné ceny).
Naše kalkulace jsou však vždy limitovány kvalitou poskytnutých účetních podkladů a následně i dodržováním korektní cenotvorby (ze strany poskytovatelů ošetření) a faktické její realizaci v dennodenním zúčtování v praxi (minutáže, ZUM, …). Je proto třeba počítat s tím, že případná cenová kontrola (1 x za 10-20 let) bude kontrolovat nejenom existenci kalkulace, ale zpravidla i její verifikaci v rámci podkladů (účetnictví předcházejících období) i následných příjmových dokladů (účetnictví následných tržeb). Za chyby v účetnictví i zúčtování s pacientem (z principu věci) zodpovědnost neneseme. 

Problematika cenových kontrol:

Cenová kontrola Vás navštíví (v průměru) cca 1x za 10-20 let (dle regionu i aktivity úředníků).
A protože aktivita „cenových kontrol“ (v posledních „ANO“ letech) nebývale roste, předkládáme (viz níže) stručný sumář současné situace:
https://www.dentalcare.cz/2019/09/05/problematika-cenovych-kontrol-v-privatni-stomatologii/

Ceník a objednávka:

(Ceny platné od 01. 07. 2021)

PZL (provozovatelem je lékař): 7 690 Kč

DH (provozovatelem je DH): 4 690 Kč

Cena platí pro standardní ordinaci – 1 lékař/DH
Za každého dalšího (výkonného) pracovníka (úvazek) = 990 Kč

Vzorový návrh ceníku (s průměrnou minutáží) je již součástí výšeuvedených cen!

Individuální ceník (vaše minutáže + ceny LAB) = 1 990 Kč. Většina praxí jej však nepotřebuje – vygeneruje jej jejich ordinační SW po zadání spočtené Minutové sazby – v tomto SW již totiž máte zadané své minutáže i ceny subdodávek (LAB, ZUM, …)!

Nově: 10% bonus (sleva) na každoroční upgrade!
další: Slevy a příplatky

Všechny avizované ceny již obsahují DPH!

Objednávat můžete na +420 412 384 013 a na info@dentalcare.cz

Smluvní podmínky

Pin It on Pinterest

Share This