+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Reference

Po mnohaleté práci u zubního křesla jsem se rozhodla ukončit praxi.
S Vaší účinnou,rychlou a kvalifikovanou pomocí se mi to podařilo. Váš přístup velmi oceňuji a moc Vám děkuji. Doporučím Vás i mým kolegům. Ještě jednou díky a přeji Vám hodně úspěchů v práci i v soukromém životě!“

MUDr. Anna Malinovská

Libiš

„Pane Navrátile, chci Vám  i firmě DentalCare poděkovat za bezproblémový převod mé zubní ordinace na „s.r.o“.

Cením si profesionálního jednání se státními institucemi, což někdy nebývá jednoduché. Dále si cením minimálního časového zatížení mé osoby – mohla jsem se bez problémů věnovat svým pacientům.

Děkuji!“

MUDr. Eliška Rybová.

Praha

„Využila jsem služeb DentalCare pro zpracování cenové kalkulace a své hodnocení bych stručně vyjádřila takto: profesionalita, ochota, individuální přístup, pružnost, přijatelné ceny.

Ráda bych se tímto pochvalně vyjádřila zejména k osobě paní ing. Radany Šmídové.“

Lenka Velebilová, DiS.

Barrandov Smile, Praha

Před několika lety jsem se účastnil konference DentalCare, která naši praxi velmi posunula:
Do té doby jsme se obávali uplatňovat minutovou sazbu a přesně pro její výpočet kalkulovat délku výkonu, abychom neměli „až tak vysoké“ ceny za privátní výkony. Pan Ing. Tomáš Košumberský a kol. nás ovšem nasměroval na správnou cestu. Zlepšili jsme managment, marketing, na webové stránky umístili ceny za vybrané výkony, prezentujeme naši práci kromě webu také v tištěném katalogu a na TV v čekárně, atd. Nyní nemáme problém uplatnit minutovou sazbu 55,60 Kč/min.
Konečně nám naše práce přináší uspokojení a smělé plány na další rozvoj zdravotnického zařízení!

MUDr. Alexandr Ujec

privátní zubní praxe

„Ekonomické a marketingové služby „DentalCare“ mi otevřely oči a pomohly nastartovat novou (prosperující) éru mojí stomatologické praxe.“

MUDr. David Jurásek

Staré Město na Moravě

„Byly nám zpracovány cenové kalkulace pro ordinaci. S prací a osobním jednáním Ing. Šmídové jsem byla velmi spokojená.“

Jana Vintrová; Ortovia s.r.o.

Praha

„U Dentalcare jsme objednali zpracování minutové kalkulace. Pro řízení ekonomiky kliniky jsou pro nás tyto informace opravdu důležité. Samotné zpracování bylo velmi podrobné a skvěle popsané. Velmi také oceňuji milou a příjemnou komunikaci s pracovníky Dentalcare.“

Mgr. Markéta Fleková; Dentální klinika Jan Stuchlík

Praha

„Dost dlouho jsem váhala s přechodem na právnickou osobu a od 7/2011 jsem „s.r.o.“.

Určitě k tomuto kroku přispěly přednášky a školení DentalCare. Byl to krok správný, a dnes fungujeme ve lmi slušně.

Jedinou brzdou je moje sociální cítění, protože v místě, kde pracuji, jsem od r. 1985 a vazby mezi mnou, personálem a pacienty jsou silné. Jsem starší generace, blížím se pomalu k důchodovému věku, takže dalším podnětem na přechod byla možnost prodeje praxe, což bude v horizontu několika let aktuální.

Přestože máme hodně výkonů hrazených pojišťovnou, naučili jsme pacienty také za péči platit. Proto využívám – letos opět – služby výpočtu minutových nákladů.

S pracovníky DentalCare byla spolupráce vždy velmi dobrá – jejich služby mohu kolegům doporučit – určitě jsou naší praxi přínosem!“

MUDr. Marie Klonová

Stomatologie Klonová s.r.o., Praha

„Konečně se objevil návod, který tak dlouho chyběl. Napravuje fatální chyby a omyly v dosavadních přístupech ke kalkulacím cen (a reálných nákladů) ve stomatologii…“

Doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA

VŠE Praha

Etický kodex DentalCare

Pojem „DentalCare“ je v rámci tohoto etického kodexu ekvivalentní pojmu „pracovník DentalCare“.

Tento etický kodex se vztahuje na veškeré konzultační, poradenské a ekonomické služby, které pod značkou „DentalCare“ poskytují Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o. a Česká stomatologická akademie.

Při poskytování svých služeb uplatňujeme vždy tyto principy:

Odbornost a naše plnění:

 • Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
 • Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.
 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).
 • V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Morální a etické principy:

 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Tento Etický kodex byl schválen a je účinný od 20. 7. 2008.

Prosíme klienty, aby jakékoliv podezření na nedodržení etického kodexu ohlásili na adrese reklamace@dentalcare.cz

Pin It on Pinterest

Share This