+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Úvod
Historie pískování sahá již do roku 1945, kdy Dr. Robert Black vynalezl přístroj využívající vodu, stlačený vzduch a vysoce abrazivní prášek. Primárně byl tento přístroj určený k preparaci kavit. Teprve okolo roku 1976 byla tato metoda uvedena na trh v rámci odstraňování nečistot z povrchu zubů. Metoda AIR-FLOW® je registrovaným označením
firmy EMS , proto bychom správně měli používat termín pískování. Firma EMS tuto metodu zavedla na trh v roce 1979. V současné době existuje několik druhů prášků, jejich použití není výhradně na odstranění pigmentů z povrchu zubů, jak tomu bylo dříve, ale toto ošetření je možné provádět i v subgingiválním prostoru v rámci profylaxe. Přestože
existuje nespočet druhů přístrojů, princip je vždy stejný – použití prášku pod tlakem vody a vzduchu.

Níže jsou tedy uvedeny nejčastější typy prášků, jejich indikace, kontraindikace a správný pracovní postup

 Bikarbonát sodný
Částice mají zaoblený tvar, aby nedocházelo k poškození tvrdých zubních tkání. Při práci s bikarbonátem je nutné chránit měkké tkáně (jazyk, spodinu jazyka, tváře, rty), jinak může dojít k jejich poškození, ev. ke vzniku emfyzému. Bikarbonát má podle Mohse tvrdost 2,5 (sklovina má hodnotu 4-5, dentin a cement 2-2,5), lze ho tedy bezpečně
použít pro čištění a leštění korunkových částí zubů, při krátkodobém a ne příliš častém použití je možné použití i na dentin a cement (doporučuje se maximálně dvakrát ročně).

Po očištění zubů bikarbonátem je vždy potřeba zuby vyleštit. K tomu použijeme jemnější typ prášku, nikdy neprovádíme depuraci abrazivní leštící pastou (dochází k mikroabrazi skloviny a při opakovaném použití může dojít k nevratnému poškození povrchu skloviny).

Indikace

 • odstranění povlaku
 • příprava povrchu před bondováním/cementováním inlayí, onlayí, korunek a fazet
 • příprava povrchu před zhotovení kompozitních výplní
 • očištění povrchu zubů před nasazením fixního ortodontického aparátu a po jeho sejmutí
 • odstranění pigmentů
 • odstranění povlaku a pigmentů před fluoridací
 • odstranění povlaku a pigmentací před bělením zubů
 • odstranění pigmentů pro přesnější výběr odstínu zubů (před zhotovením protetických prací, kompozitních výplní apod.)

Kontraindikace

 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduch a prášku může způsobit dýchací obtíže)
 • pacienti na neslané dietě
 • příchuť prášku může vést v ojedinělých případech k alergické reakci (v těchto případech se doporučuje použít prášek bez příchutě)
 • nedoporučuje se použití u nevhodně zhotovených kompozitních výplních nebo protetických prací (převislé výplně, uvolněný můstek – mohlo by dojít k jejich dalšímu uvolnění)
 • bikarbonát se nesmí použít subgingiválně

1Pracovní postup
Pokud je pískování prvním krokem ošetření, necháváme pacienta vypláchnout dezinfekcí (0,12% chlorhexidinem po dobu 30 sekund, redukuje se tak počet mikroorganismů). Pacient musí mít chráněné rty – můžeme použít rozvěrač nebo vazelínu, obličej chráníme brýlemi, vlhčeným ubrouskem, buničinou nebo jinou pomůckou , měkké tkáně
chráníme gázovými čtverečky (obrázek 1). Pokud má pacient kontaktní čočky, měl by si je před ošetřením vyjmout. Ošetřující by měl používat ochranné brýle nebo štít a ústenku. Při vlastní práci necháváme malou savku zavěšenou v ústech pacienta, velkou savkou odsáváme aerosol, aby nedocházelo k jeho šíření do okolí.  Pracovní úhel
při práci s bikarbonátem je 30-60 stupňů, optimální vzdálenost koncovky od povrchu zubu je 3-5 mm, s koncovkou vykonáváme drobné krouživé pohyby nebo pohyby do stran, směr proudu musí být vždy směrem od dásně k incizním nebo okluzním plochám.

Glycin
Jedná se o aminokyselinu, která je plně rozpustná. Podle velikosti částic je možné jej použít supra i subgingiválně. Glycin má podle Mohse tvrdost 2, což je hodnota stejná jako pro dentin a cement, proto je možné ho bezpečně použít i u pacientů s odhalenými krčky nebo citlivými zuby, u dětských pacientů a u pacientů s implantáty. Můžeme ho použít častěji než bikarbonát. Po použití glycinu není potřeba zuby následně leštit.

Indikace při supragingiválním čištění

 • odstranění povlaku
 • příprava povrchu před bondováním/cementováním inlayí, onlayí, korunek a fazet
 • příprava povrchu před zhotovení kompozitních výplní
 • očištění povrchu zubů před nasazením fixního ortodontického aparátu a v průběhu ortodontické terapie • odstranění pigmentů
 • odstranění povlaku a pigmentů před fluoridací
 • odstranění povlaku a pigmentací před bělením zubů
 • odstranění pigmentů pro přesnější výběr odstínu zubů (před zhotovením protetických prací, kompozitních výplní apod.)
 • odstranění povlaku a pigmentů na implantátech

Kontraindikace při supragingiválním použití

 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže
 • pacienti s citlivostí na glykokol (pokud se objeví alergická reakce, přestaňte prášek používat a důkladně vypláchněte dutinu ústní)
 • při větší velikosti částic se nesmí použít subgingiválně

Pracovní postup
Pokud používáme glycin s větší velikostí částic, tj. supragingiválně, dodržujeme stejný pracovní postup jako u bikarbonátu (ochrana pacienta a ošetřujícího, ochrana měkkých tkání, pracovní úhel, vzdálenost koncovky a pohyb koncovky).

Indikace při subgingiválním použití 

 • odstranění povlaku a bakterií v subgingiválním prostoru
 • podpora léčby parodontu po iniciální terapii
 • odstranění povlaku a bakterií u implantátů
 • odstranění pigmentů v těsné blízkosti marginální gingivy

Kontraindikace při subgingiválním použití

 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže)
 • pacienti s citlivostí na glykokol (pokud se objeví alergická reakce, přestaňte prášek používat a důkladně vypláchněte dutinu ústní)
 • ošetření hlubokých parodontálních kapes může způsobit bakterémii, proto je u rizikových pacientů potřeba provést nezbytná profylaktická opatření (pacienti se sníženou imunitou, endokarditidou apod.)

Pracovní postup
Pracovní postup při ošetření subgingiválního prostoru se liší podle hloubky ošetřovaného místa. Standardní (supragingivální) koncovkou můžeme ošetřit místa hluboká do 4 mm, nad 4 mm je potřeba použít speciální koncovku. Při ošetření subgingiválního prostoru není potřeba chránit měkké tkáně, velikost částic je optimalizována tak, aby nedocházelo k žádnému negativnímu účinku na měkkou tkáň.

Obr. 2

Obr. 2

Pracovní postup při ošetření subgingiválního prostoru do hloubky 4 mm
Při ošetření parodontální kapsy do hloubky 4 mm používáme stejnou koncovku jako při supragingiválním použití. Mění se ale vzdálenost a pracovní úhel. Pracovní úhel je také 30-60 stupňů, koncovkou ale míříme do sulku (obrázek 2). Optimální vzdálenost koncovky od okraje
marginální gingivy je 5 mm, provádíme pohyby směrem do stran po dobu maximálně 5ti sekund (kopírujeme tvar a průběh marginální gingivy).

Pracovní postup při ošetření subgingiválního prostoru v hloubce nad 4 mm
Pro ošetření tohoto prostoru je potřeba použití speciálního nástavce. Nástavec je jednorázový, z pružného plastu, aby bylo možné přizpůsobit se průběhu a tvaru kořene zubu. Nástavec nikdy nezavádíme až na dno parodontální kapsy, ale cca 2 mm ode dna. Provádíme vertikální pohyby (nahoru, dolu) po dobu maximálně 5ti sekund, pokud to subgingivální prostor neumožňuje, provádíme koncovkou jeden pomalý pohyb směrem ven z parodontální kapsy. Při ošetření hloubky subgingiválního prostoru nad 4 mm obvykle není potřeba použít velkou savku.

Erytritol (Polyol)
Jedná se o látku, která se používá v potravinářském průmyslu jako sladidlo. Jedná se o cukerný alkohol, který se přirozeně vyskytuje v mnoha druzích ovoce a ve vyšších koncentracích v potravinách jako např. sójové omáčce, v sýru, ve víně či v pivu. Nezvyšuje hladinu cukru v krvi a nemá vliv ani na hladinu inzulinu. Studie neprokázaly negativní účinky, pouze ve formě vodného roztoku o vysoké koncentraci má látka mírný projímavý účinek. Tento typ prášku navíc obsahuje 0,3% chlorhexidin. Je plně rozpustný. Můžeme ho použít supra i subgingiválně, tvrdost podle Mohse je 2, tj. můžeme ho bezpečně použít na sklovinu, cement i dentin. Četnost použití není omezena, nově se doporučuje použití tohoto prášku pro odstranění bakterií a povlaku v supra i subgingiválním prostoru, včetně měkkých tkání (jazyk, tváře a patro) v rámci profylaxe. Pouze pokud jsou přítomny silné pigmentace, použijeme bikarbonát.

Indikace
– subgingiválně

 • odstranění povlaku a bakterií
 • čištění implantátů
 • podpora léčby parodontu po iniciální terapii

– supragingiválně

 • odstranění povlaku a bakterií 18 DentalCare magazín 5/2014 AD H čr
 • profylaktická léčba a recall
 • odstranění pigmentů v těsné blízkosti okraje marginální gingivy
 • leštění zubů

Kontraindikace

 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže)
 • ošetření hlubokých parodontálních kapes může způsobit bakterémii, proto je u rizikových pacientů potřeba provést nezbytná profylaktická opatření (pacienti se sníženou imunitou, endokarditidou apod.)
 • pacienti s citlivostí na chlorhexidin (pokud se objeví alergická reakce, přestaňte prášek používat a důkladně vypláchněte dutinu ústní)

Pracovní postup
Pracovní postup v supragingiválním i subgingiválním prostoru je stejný jako u předchozích typů prášků pouze s jedním rozdílem – není potřeba chránit měkké tkáně.

Calcium carbonate (uhličitan vápenatý)
Jeho tvrdost podle Mohse je 3, můžeme ho tedy bezpečně použít na sklovinu, při použití na dentin a cement hrozí poškození těchto struktur, protože tvrdost je vyšší, než mají tyto struktury. Oproti bikarbonátu nemá slanou chuť a neváže na sebe vzdušnou vlhkost. Uhličitan vápenatý není rozpustný ve vodě. Může se tedy hromadit v separátoru amalgamu. Z toho důvodu je nutné hadice odsávacího systému po každém použití vyčistit (postačí 200 ml vody). Po očištění zubů uhličitanem vápenatým je vždy potřeba  zuby vyleštit. K tomu použijeme jemnější typ prášku, nikdy neprovádíme depuraci abrazivní leštící pastou (dochází k mikroabrazi skloviny a při opakovaném použití může dojít
k nevratnému poškození povrchu skloviny).

Indikace

 • odstranění povlaku
 • odstranění pigmentací
 • příprava povrchu před zhotovením kompozitních výplní
 • očištění povrchu zubů před nasazením fixního ortodontického aparátu
 • odstranění povlaku a pigmentů před fluoridací
 • odstranění povlaku a pigmentací před bělením zubů
 • odstranění pigmentů pro přesnější výběr odstínu zubů (před zhotovením protetických prací, kompozitních výplní apod.)

Kontraindikace

 • tento typ prášku se nesmí použít v subgingiválním prostoru
 • odhalené krčky
 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže)

Pracovní postup
Pracovní postup je stejný jako při použití bikarbonátu, liší se pouze pracovní úhel, který je 60-90 stupňů.

Aluminium trihydroxide (Hydroxid hlinitý)
Ze všech uvedených prášků má dle Mohse nejvyšší tvrdost – 4, proto jej nesmíme použít na dentin a cement, nedoporučuje se ani opakované použití na sklovinu. Velikost částic je u tohoto typu prášku také největší. Při dlouhodobém kontaktu s vodu gelovatí.

Indikace

 • odstranění pigmentací, leštění a obnova přirozeného vzhledu skloviny
 • příprava povrchu před bondováním/cementováním inlayí, onlayí, korunek a fazet
 • příprava povrchu před zhotovení kompozitních výplní
 • očištění povrchu zubů před nasazením fixního ortodontického aparátu

Kontraindikace

 • pacienti s astma nebo chronickou bronchitidou (proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže)

Pracovní postup
Pracovní postup je stejný jako při použití bikarbonátu.

Údržba přístrojů
Údržba jednotlivých typů přístrojů se od sebe může lišit, nicméně platí několik všeobecných pravidel:

 • pro správné fungování je potřeba zabezpečit přísun suchého vzduchu z kompresoru, ev. rychlospojky
 • nastavení tlaku na kompresoru musí být dostatečné, pokles tlaku má za následek snížení výkonu nebo zastavení činnosti přístroje
 • koncovku vždy čistíme pouze vzduchem, nikdy ne proudem vody
 • jehlice používáme pouze v případě nouze, tj. pokud dojde k „ucpání“ přístroje, pravidelné používání jehlic vede k poškození vnitřního povrchu trysek a výsledkem je častější zanášení přístroje

Závěr
Pískování zubů není pouze estetickým výkonem pro zlepšení vzhledu zubů, ale zejména dobrým pomocníkem při léčbě a profylaxi. Při správném výběru typu prášku a při dodržení pracovního postupu je pro pacienta bezpečné a riziko poškození měkkých nebo tvrdých tkání je minimální.
Pískování by tedy mělo být součástí každého ošetření, ať již v rámci iniciální terapie nebo v rámci tzv. recallů.

Pin It on Pinterest

Share This