+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Úvod
Současné adhezivní systémy hrají důležitou roli ve stomatologické praxi. Předurčením adheziv je zabezpečit hermetické a pevné spojení kompozitního materiálu nebo umělé konstrukce k zubní tkáni. Jejich použití umožňuje maximální zachování zubních tkání, dovoluje izolaci pulpy od všech druhů dráždění a dosahuje skvělých výsledků ve spojování stomatologických materiálů s tvrdými zubními tkáněmi. Jedním ze základních způsobů použití adhezivní stomatologie se jeví koncepce totálního leptání. Adhezivní systémy tzv. „čtvrté“ a „páté“ generace pronikají hluboko do vrstvy dentinu a vytvářejí v něm hybridizační zónu. (Citace č. 1, 2)

Pro lepší pronikání adhezivních systémů do dentinových kanálků (přesněji primerů) byla do složení přidána organická rozpouštědla – aceton a etanol. Ta jsou výbornými nosiči pro akryláty a rozpouštějí některé organické látky. Avšak u zubních lékařů vznikají často potíže právě při výběru vhodného adhezivního systému, který by odpovídal konkrétním požadavkům. Až do dnešního dne se řada zubařů potýká problémem výběru správného adhezivního systému (obsahujícího etanol) v závislosti na struktuře a funkční rezistenci zubu, rozsahu kavity, věku, vitality a lokalitě zubu.  (Citace 3)

Cíl
Cílem našeho výzkumu bylo studium klinických kriterií výběru adhezivního systému na bázi etanolu či na bázi acetonu při užití metody totálního leptání.

Materiály a metody
Pro výzkum bylo provedeno restaurování zubů u 80 pacientů ve věku od 18 do 60 let ve frontálním a postraním úseku chrupu, u vitálních a devitálních zubů.

Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin:
1. skupina – 20 lidí ve věku 18 až 35 let: byl použit acetonobsahující adhezivní systém Prime Bond (Dentsply)
2. skupina – 20 lidí ve věku 36 až 60 let: byl použit acetonobsahující adhezivní systém Prime Bond (Dentsply)
3. skupina – 20 lidí ve věku 18 až 35 let: byl použit etanolobsahující adhezivní systém XP Bond (Dentsply)
4. skupina – 20 lidí ve věku 36 až 60 let: byl použit etanolobsahující adhezivní systém XP Bond (Dentsply).

tabulka

Ošetření a výplně byly zhotoveny fotokompozitním materiálem Estet X (Dentsply).

DenzubPo uplynutí jednoho roku bylo provedeno vyhodnocení ošetřených zubů (tab.1).
– zachování anatomické formy (AF),
– okrajová adaptace, vznik sekundárního kazu (MA),
– drsnost povrchu (SR),
– okrajové zabarvení (MD),
– barevná stabilita výplně (zachování barvy a jeho soulad se zubními tkáněmi) (CM),
– přítomnost diskomfortu (zvýšená citlivost) u léčeného zubu (DF).

 
Každé kritérium bylo hodnoceno v závislosti na míře porušení, následovně:
– Alfa (A) – výborně (nejlepší výsledek léčení).
– Bravo (B) – uspokojivě, tzn., existují jen nevelké změny výplně, ale nejsou nutné opravy, nebo jen minimální, které se dají jednoduše odstranit.
– Charlie (C) a Delta (D) – neuspokojivé, tzn. je nutná výměna (C – odložená výměna, D – okamžitá výměna).

 

Výsledek
Za 12 měsíců sledování pacientů ve věku 18 až 35 let, jejich frontálního úseku chrupu a zubů s vitální pulpou, byl počet vysoce kvalitních výplní podle kriterií MA a MD větší při použití acetonového adhezivního systému, což potvrzuje vyšší pevnost spojení výplně s tvrdými zubními tkáněmi.
Také ve věkové skupině 36 až 60 let bylo stanoveno, že množství vysoce kvalitních výplní podle kriterií MA a MD bylo větší při použití acetonových adhezivních systémů. Etanolová adheziva se ukázala podle všech kriterií jako vysoce kvalitní u výplní na zubech bez pulpy nezávisle na věku pacienta.

Vyhodnocení
Získané výsledky klinického hodnocení fotokompozitních výplní tvrdých tkání zubů svědčí o existenci korelace mezi úrovní strukturně – funkční rezistence tvrdých tkání zubu a hodnocenými klinickými kriterii MA a MD. Podle všech kriterií hodnocených výsledků po jednom roce, získala hodnocení Alfa acetonová adheziva ve frontálním úseku chrupu,
u zubů s vitální pulpou a u osob 18 až 35 let (1. skupina) a v postranním úseku chrupu, u zubů s vitální pulpou a u osob ve věku 36 až 60 let (2. skupina). Hodnocení Alfa získala také etanolová adheziva na zubech bez pulpy nehledě na věk pacienta (3. a 4. skupina). Acetonová adheziva získala podle kriterií hodnocení Bravo kvůli menším defektům výplní.

Závěr
Uskutečněný klinický výzkum ukázal nutnost rozdílného přístupu k výběru adhezivních systémů pro léčbu různých funkčních úseku chrupu v závislosti na jejich vitalitě a věku pacienta.

Seznam použité literatury:

1. Azarov A. V. Vliv rezistence zubů na kvalitu adhezie světlem tuhnoucího výplňového materiálu v různých věkových periodéch u pracovníku v podnikach potravinářské výrobě / A. V. Azarov, E. K. Trofimec, O. J. Voskresenskaja.
Otázky experimentálně klinické medicíny. 2011. Díl. 2, No.15 , str.189 – 194.
2. Lipecká E. A. a spoluautoři. Experimentální výzkum hloubký pronikání adheziv do dentinních kanálků pomocí metody markování a rastrové elektronové mikroskopie v závislosti od způsobu antibakteriálního opracování a techniky totálního leptání // Ruský stomatologický časopis. 2013., No.6, str. 12 – 15.
3. Kalanta K. T. Operative dentistry / K. T. Kalanta // U. S. Navy. – 2004. – 38 p.
4. ( Gunar Ruege, „Klinická kritéria“ // „Klinická stomatologie“, 1998, No. 3, str. 40 – 46.

Autoři
Ostolopovská Olga Vjačeslavovna – řádná aspirantka katedry terapeutické, dětské stomatologie a ortodonce GBOU DPO „Kazaňská státní lékařská akademie“ Ministerstva zdravotnictví Ruské Federace.
Elektronická adresa: olga-ov.kirill@mail.ru
Fatichová Viktoria Abrikovna – praktický lékař stomatolog – terapeut na stomatologické klinice “Denta+”
Kuzmenko Jelena Valentinovna – praktický lékař stomatolog – terapeut na stomatologické klinice “Denta+”

Pin It on Pinterest

Share This