+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Lidé mají snahu věci komplikovat – takový postup vypadá „odborněji“ a daná problematika se pak lépe „prodává“ v ekonomickém i marketingovém slova smyslu. Stejná situace nastává i v oblasti ekonomiky a managementu privátních stomatologických praxí, kde informace chtivý lékař/podnikatel může po načerpání všech dostupných zdrojů propadnout pocitu marnosti – existuje tolik (často protichůdných) názorů + resty v oblastech ekonomiky, marketingu, personalistiky, psychologie, … I v oblasti stomatologie je přitom bazální ekonomická „rovnice“ zcela triviální.

Každý dům je nutné stavět od základů – nemá smyslu poptávat interiérové osvětlení v situaci, kdy naše stavba nemá ani základovou desku (anebo stavba již stojí, avšak statik předpovídá její brzké zřícení). Stejně tak je nutné se v oblasti managementu privátní stomatologie (dále též PZL ) primárně zaměřit na základní pilíře naší podnikatelské existence a „třešničky na dortu“ řešit až následně poté, co zajistíme své praxi bazální ekonomickou stabilitu.

V praxi to znamená – dennodenně zvládat jednoduchou matematiku PZL: tržba = cena × čas
Výše uvedená rovnice říká, že zubař prodává svůj čas – prodává pacientům časovou kapacitu sebe, svého týmu a celého zdravotnického zařízení. Jde o velmi exaktní a spravedlivý systém tvorby ceny – spotřeba energií, tepla, mezd i leasingových (úvěrových) splátek je totiž též přímo úměrná času! Z uvedené rovnice též snadno odvodíme, že chce-li PZL zvýšit tržby – lze buď zvýšit ceny anebo pracovat déle – jiné řešení neexistuje!

zisk = tržby – náklady

Skutečnost, že zisk je dán rozdílem tržeb a nákladů je sice obecně známá, nicméně (paradoxně) v našem oboru často podceňovaná.

Občas nám uniká, jak vratká je výsledná rovnice: Zisk totiž může mít mnoho atributů – zisk může být nejen přiměřený či nepřiměřený, malý či velký – zisk může být kladný i záporný!

Záporný zisk znamená ztrátu ( prodělek) a v delším horizontu vede záporný zisk k úpadku a krachu jakéhokoliv podnikatele. Záporný zisk je „čisté zlo“! Jakkoliv se mohou zdát uváděná tvrzení jako „samozřejmá“ – v oboru stomatologie je reálně často ignorujeme a s bohorovným úsměvem profesionála leckdy bez mrknutí oka generujeme prodělek!
A v tom spočívá náš pr oblém!

Fundamentální – bazální – primární základy našeho podniku se často snažíme vybudovat na hliněných „pilířích“, a to v bažinatém terénu. Jako stavbyvedoucí jsme zcela „mimo“ – jsme k smíchu všem opravdovým „stavařům“ – všem opravdovým podnikatelům a budovatelům! Bohužel.

NELZE stavět na rozbahněných základech. NELZE ignorovat bazální ekonomické zákony!

Obě předchozí rovnice jsou nezpochybnitelné! Jde o matematiku prvních tříd základní školy! Proč nás vlastně ve škole učili matematiku, když jí nehodláme používat? Je přitom tak snadné obě triviální rovnice sloučit do jediné triviální rovnice: zisk = cena × čas – náklady

Výsledkem je rovnice o 4 neznámých:
Výše uvedené označení je samozřejmě matematickou nadsázkou – nejde zde o soustavu 4 rovnic o 4 neznámých (což je již matematika středoškolská). Jde pouze o jednu jedinou rovnici – v níž máme 4 veličiny – jež jsou (bohužel) pro většinu PZL velkou „neznámou“: Většina PZL nezná aktuální výši svých nákladů! Ti lepší umějí náklady odhadnout, většinově však podhodnoceně. Většina PZL nezná aktuální časový fond! Nezná počet minut či hodin, které má v běžném měsíci k dispozici na ošetřování pacientů!

Většina PZL nezná aktuální reálnou cenu svého času! Ti lepší sice mají nějaké cenové kalkulace, ale aplikují je nedůsledně jen na některé výkony – ostatní ceny tvoří „přiměřeně“. Reálně neumí téměř nikdo odpovědět na otázku, za jakou cenu prodával v minulém dni (týdnu, měsíci, roce) jednu minutu (hodinu) svého času. Vzhledem k výšeuvedenému je nasnadě, že: většina PZL nezná aktuální výši svých zisků (ztrát)!

Zisk totiž podnikatel nestanovuje – stanovuje jej realita – vypočítává jej výše uvedená rovnice. PZL nemůže znát svůj zisk, dokud nepozná všechny tři bazální veličiny svého podnikání! Je nezbytné znát své náklady! Je nezbytné znát svůj časový fond! Je nezbytné znát cenu, za kterou svůj časový fond prodávám! Teprve pak budu moci spočítat svůj zisk a zjistit, kolik jsem vydělal (či prodělal).

Teprve pak mohu řídit svoji ekonomiku – teprve pak mohu mluvit o „managementu“ – teprve pak se mohu považovat za podnikatele – teprve pak mohu spokojeně usínat! Podnikání ve stomatologii není zaručeným návodem na bohatý, úspěšný a spokojený život! Ten, kdo chybuje v základní ekonomické rovnici, nepovede ani bohatý, ani úspěšný, ani  spokojený život – porovnání s těmi, co nechybovali, bude vždy mučivé. Podnikání ve stomatologii je (jako v jakémkoliv jiném oboru) nelehké – je¨nesnadné – je náročné! Myslet si cokoliv jiného je naivní.
sdf
Podnikání bylo, je a vždy bude tržní boj, konkurenční válka i prostředí tvrdých loktů, žraloků a krys. Základní princip tohoto podnikání je přitom velmi názorně a zcela exaktně vyjádřen onou rovnicí o 4 veličinách, se kterými se nutně musíte velmi důvěrně seznámit, chcete-li neprohrát. Bojíte- li se nesmlouvavých pravidel této hry – mnohem lépe se
budete mít v kůži zaměstnance!

Je to vždy stejné
Náklady jsou nekompromisním diktátem a svírají Vás – každým rokem větší a větší silou! Jedinou smysluplnou reakcí jsou vaše tržby, respektive vaše ceny! Jedině tržby totiž rozevírají sevření každého podnikatelského „svěráku“. Nastavíte-li špatně (nízko) své ceny, budete muset o to déle pracovat – cena je reálně jediným mechanismem, kterým
regulujete sevření (čas, na rozdíl do ceny, lze navýšit pouze krátkodobě, a jen o trochu).

Proto je nezbytné začít od základů
Je prima na sobě pracovat a absolvovat pravidelně pestrou nabídku klinických vzdělávacích kurzů, k tomu se věnovat problematice marketingu a volné chvíle vyplnit studiem psychologie (pro lepší pochopení potřeb zákazníků i zaměstnanců). To vše však přijde vniveč – když si neosvojíme bazální ekonomickou matematiku – pokud nezměníme rovnici o 4 neznámých na rovnici o 4 známých!

A nyní dobrá zpráva
Opravdu nejde o složitou matematiku. Vše vyřeší obyčejná (ta nejlevnější) kalkulačka. A pakliže Vás matematika opravdu (z hloubi duše) nebaví – obraťte se na nás.

V příštím čísle:
Příště se zaměříme na stomatologickou mytologii a její nejoblíbenější báje (Já jsem lékař, nikoliv obchodník … Své ceny musím přizpůsobit okolí … Děti se musí ošetřovat levněji … a jiné). Do té doby (za domácí úkol), prosím, trénujte: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Pin It on Pinterest

Share This