+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Nanočástice jsou obvykle považovány za částice, jejichž velikost není větší než 100 nm. Využití jejich vlastností v boji proti infekcím se v posledních deseti letech výrazně zvýšilo. Potenciál nanočástic na kontrolu tvorby biofilmů v dutině ústní, závisí na jejich biocidních a anti-adhezivních vlastnostech.

V budoucnu se budou využívat jako složka povrchu protetických náhrad, jako lokálně aplikované látky, a to vše výrazně sníží přilnavost zubního plaku na povrch vlastních zubů nebo protetických náhrad. Nejnovější poznatky tak naznačují, že aplikace nanočástic významně omezí rozšiřování orálních infekcí.

Jako nanočástice se nejčastěji používají mikroskopické částice stříbra, mědi, zinku, křemíku a jejich oxidů. Jednotlivé částice budou ještě posuzovány v souvislosti s jejich účinky na bakteriální populace. Částice kovů mají daleko silnější antimikrobiální účinky než například organické sloučeniny. Ovšem i tak bude probíhat výzkum vztahů polymerů a fosforečnanu vápenatého k mikroorganismům. Zvláštní pozornost bude věnována toxicitě a otázkám možného vlivu nanočástic na ústní a jiné tkáně.

Zdroj: medicalnewstoday.com

Pin It on Pinterest

Share This