+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
Stephanie Huth, DDS

Variolink Esthetic od společnosti Ivoclar Vivadent je světlem, ale i duálně tuhnoucí fixační kompozitní materiál. Díky flexibilnímu a dobře promyšlenému konceptu barev a odstínů dovoluje adhesivně fixovat ty nejestetičtější protetické práce jako jsou keramické a kompozitní korunky. Přebytky materiálu se dají jednoduše a precizně odstranit před samotným zpolymerováním pryskyřice.

Fixační materiály zajišťují pevné spojení protetické práce s povrchem zubu a kvůli tomu hrají klíčovou roli v dlouhodobé životnosti korunek či můstků. Fixační materiály se dělí do tří základních skupin: konvenční fixační cementy, samoadhesivní cementy a adhesivní kompozitní materiály.

Výhoda konvenčních cementů, jako je zinkoxidfosfátový cement nebo skloionomerní cement, spočívá ve snadnosti použití. Dále tyto cementy nevyžadují tak dokonale připravené prostředí a jsou schopny odpustit i trochu slin či krve. Bohužel tyto cementy fungují na principu mechanické retence a tomu je třeba uzpůsobit preparaci. Estetika těchto cementů také není nikterak vysoká. Hned na první pohled je vidět nepřirozeně opákní barva, se kterou se musí při plánování protetiky počítat.

Příchod adhesivních fixačních cementů velmi přispěl k prudkému vývoji výplňových materiálů. Adhesiva se chemicky vážou na povrch protetických materiálů, jako třeba IPS emax Ivoclar Vivadent ať už je presovaný nebo frézovaný. Vazby lze dosáhnout snadno, i když preparace nemá retenční prvky.

Pro dosažení excelentních estetických vlastností je nutné pečlivě vybírat barvu a odstín fixačního cementu. Ten totiž dokáže ovlivnit estetiku celé protetické práce, a to zejména u té, kde se pracuje s minimální tloušťkou materiálu.

Další výhodou adhesivních cementů je dlouhodobá stálost okraje korunky. Nízká rozpustnost a vysoká pevnost zajišťují, že nedochází k úbytku cementu mezi okrajem preparace a korunkou, kde tedy nevzniká tak jednoduše nežádoucí spára.

Adhesivní cementy využívají adhesiva, aby se lépe spojily s povrchem zubu. Tato adhesiva penetrují hluboko do dentinových tubulů, kde vytváří hybridní vrstvu napojenou na kolagenní vlákna. Leptání povrchu zubu odstraňuje smear layer a uvolňuje dentinové tubuly. Tím se značně zvýší mikroretence.

Fixační cement se pak chemicky spojí s hybridní vrstvou, díky tomu se dobře váže na dentin i na sklovinu. Samoadhesivní cementy sice zkracují čas potřebný k ošetření, nicméně vykazují slabší vazbu mezi zubem a protetickou prací.

Vysoká pevnost materiálu IPS emax dovoluje lékařům využít všech tří možných skupin fixačních cementů. Kvůli horší vazbě se však u samoadhesivních cementů a konvenčních cementů doporučuje dodržovat zásady preparace s mechanickou retencí (4 mm výška pahýlu, méně než 8° sklon) a dodržovat správnou tloušťku materiálu (1-1,5 mm).

Adhesivní cementy mají široké spektrum použití a preparace pak nemusí tak striktní požadavky. Práce pak mohou mít tloušťku jen několik desetin milimetru. Adhesivní cementy navíc vykazují daleko větší pevnost než ostatní cementy.

Optimální estetika pro široké pole použití
Variolink Esthetic je světlem, nebo duálně tuhnoucí adhesivní cement pro definitivní fixaci keramických a pryskyřičných korunek. Světlem tuhnoucí Variolink Esthetic LC se hodí pro translucentní práce, které vyžadují delší pracovní čas. Typickým příkladem jsou keramické fasety, které vyžadují dlouhý čas pro správné umístění. Tento cement neztuhne, dokud není opravdu ozářen polymerační lampou.

Duálně tuhnoucí verze Variolink Esthetic DC je uzpůsoben pro protetické práce, které není možné dokonale prosvítit polymeračním světlem a nedošlo by tak k celkovému ztuhnutí cementu. Typicky se jedná o korunky a můstky se silnou stěnou či hodně opákní barvou. V takových případech přichází na řadu kromě světelné polymerace i ta chemická.

Variolink je dostupný v pěti odstínech. Neutrální odstín je naprosto translucentní a neovlivní výslednou barvu ani jas korunky. Warm a Warm+ odstíny zvyšují sytost barvy a celkově zatmavují výslednou práci. Odstíny Light a Light+ naopak rozjasňují a zesvětlují. V sadě jsou i Try-in pasty, které jsou takovou testovací barvou, která ukáže výsledný efekt.

Snadné odstranění přebytků
Odstraňování přebytků před polymerací a po ní vždy vyžadovalo dost času. To bylo jednou z nevýhod adhesivních cementů. Variolink Esthetic se však vyvíjel a nastavil nový standard ve snadném odstraňování přebytečného materiálu. Variolink má schopnost tzv. prepolymerizace, což je stádium, kdy je tento materiál ve formě gelu a lze jej snadno odstranit.

Do tohoto stavu Variolink dostane krátká 2 sekundová polymerace ze 4 stran zubu (mesio-orální, disto-orální, mesio-bukální, disto-bukální). U Variolinku LC stačí celkově pouze 2 sekundy na celý povrch zubu.

Kontrolovaná viskozita
Konzistence Variolinku Esthetic byla optimálně nastavena tak, aby vyhovovala běžným potřebám zubních ordinací. Variolink je dostatečně tekutý, aby se dal lehce dostat ven z tuby. Přebytečný materiál dále jednoduše vytéká
z korunky a ta tak může být přesně a jednoduše dosazena s minimální spárou. Přebytky lze snadno odstranit díky výše zmíněné prepolymerizaci.

Kombinace s Adhese Universal
Adhesivní systém Adhese Universal (Ivoclar Vivadent) dokonale doplňuje Variolink Esthetic. Začíná se selektivním leptáním, které je nutné důkladně opláchnout. Poté je Adhese Universal aplikován po dobu 20 sekund na okraj skloviny. Poté se důkladně rozfouká po celém preparovaném povrchu. Díky tixotropním vlastnostem zůstane vrstva minimálně tenká. Následuje polymerace 10 sekund.

Klinický případ
Do ordinace se dostavil 25 let starý pacient se starou, porušenou kompozitní výplní na zubu 46, kde byl navíc sekundární kaz (obr. 1). Jelikož defekt zubní korunky byl již dost rozsáhlý, z důvodu estetiky jsme se rozhodli pro ošetření zubu za využití IPS emax CAD.

Nejprve bylo dostavěno jádro zubu a poté následovala preparace. Poté bylo nutné zub naskenovat intraorálním skenerem a digitálně vymodelovat částečnou korunku. Dalším krokem jsme vyzkoušeli korunku v ústech v  nekrystalizovaném modrém stavu emaxu. Tím bylo ověřeno, že práce sedí a body kontaktu vyhovují.

K zajištění dokonalé estetiky jsme využili Try-in pastu. Na té jsme v ústech vyzkoušeli již vypálenou a individualizovanou korunku (obr. 2). Během těchto pokusů je nutné dbát na to, aby byl povrch zubu dostatečně vlhký, jedině tak vidíme skutečný vzhled korunky. K definitivní fixaci byl již nasazen Optradam (obr. 3).

Prvním krokem bylo 15 sekundové leptání skloviny (obr. 4) následované 15 sekundovým leptáním dentinu (obr. 4). Potom jsme aplikovali Adhese Universal a vmasírovali 20 sekund do povrchu zubu (obr. 5). Je nutné, aby adhesivum netvořilo na dně kavity kaluže nadbytečného materiálu. Pak přišla na řadu 10 sekundová polymerace.

K zajištění optimální vazby jsme naleptali povrch emaxové korunky kyselinou fluorovodíkovou po dobu 20 sekund. Dále byl použit Monobond Plus – 60 sekund. Variolink esthetic DC jsme nanesli přímo na povrch korunky a tu usadili do úst. Prepolymerizace nám umožnila odstranit nadbytečný materiál (obr. 6 a 7). Pod glycerinovou vrstvou, která brání vzniku inhibiční vrstvy, byla polymerace dokončena. 10 sekund ze všech stran zubu (obr. 8) zajistilo dokonalé ztuhnutí fixačního materiálu. Leštění a artikulace byla samozřejmostí.

O autorce
Dr. Stephanie Huth je výzkumný pracovník v institutu společnosti Ivoclar Vivadent. Má na starosti vývoj v oblasti výplňových materiálů a protetiky. Kariéru započala na univerzitě ve Würzburgu v Německu (2005-2010), kde také složila doktorát.

Pin It on Pinterest

Share This