+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
medicalnewstoday.com

Američtí vědci vynalezli mikroskop, který je miniaturní a díky tomu lehce přenosný. Doufají, že díky jejich vynálezu dokážou lékaři přesněji a hlavně dříve identifikovat a diagnostikovat většinu nádorů v hrtanu a jícnu, ale také většinu orálních karcinomů.

Sonda je přibližně 20 cm dlouhá a necelý 1 cm široká. Slouží k přímému pohledu zejména do hrtanu a lékař s ní dovede provést některé drobné chirurgické zákroky. Mikroskop by však měl mít využití i v ordinaci zubního lékaře. Stomatolog by s jeho pomocí mohl identifikovat časná stadia ústních karcinomů.

Mikroskop byl představen teprve nedávno na lékařském veletrhu v USA a již tam se ukázalo, že v diagnostice nádorových onemocnění je stejně přesný, avšak daleko rychlejší oproti konvenčním diagnostickým metodám.

Orální karcinomy patří mezi ty nejzákeřnější nádorová onemocnění. Úmrtnost pacientů s těmito nádory je velmi vysoká. Ne snad proto, že by byly špatně léčitelné, nebo že by je bylo těžké diagnostikovat. Jejich zákeřnost spočívá v tom, že si jich lékař nebo pacient všimne poměrně pozdě. Většinou tehdy, když již přinášejí nějaké obtíže. V tu dobu je nádor již v pozdním stádiu.

Běžná diagnostika spočívá v odběru vzorku (biopsii). Lékař musí odebrat vzorek buď pod kontrolou zrakem, nebo pomocí zobrazovacích metod. Vzorek je pak zaslán do laboratoře, kde se provede histologické vyšetření. Patolog pomocí mikroskopu pátrá po abnormálně změněných (maligních) buňkách. Výsledky jsou pak poslány zpět k lékaři, který provede buď druhé kolo diagnostiky, nebo chirurgický zákrok. Celý tento proces může u některých typů nádorů trvat i celé týdny. Nejenže je proces dlouhý, ale také poměrně nákladný a hlavně invazivní – pro pacienta většinou bolestivý – a často zanechává jizvy.

Nový mikroskop, respektive jeho sonda, využívá laser, který ozáří plochu sliznice a lékař díky němu doslova nahlédne pod ni – pod povrch. Pomocí počítače je totiž vytvořen přesný 3D model tkání. Zařízení také dokáže zaznamenat sérii snímků, které pak poskládá dohromady a vytvoří tak model, který zobrazí celý prostor. Klíčovou součástkou je mikro-zrcátko. Taková zrcátka se používají ve čtečkách čárových kódů nebo třeba v zařízeních s optickými kabely. Právě díky němu dokáže laser skenovat vybranou oblast. Zrcátko je celkem levné a lehce vyrobitelné. Výborně plní funkci v elektro-optických zařízeních, a proto je nepostradatelnou součástkou nového mikroskopu.

Fakta o orálních karcinomech:

  • za posledních 30 let vzrostl jejich výskyt o 30 %
  • kouření a alkohol stojí za 90 % orálních karcinomů
  • vyskytují se většinou u lidí starších 40 let
  • pokud je karcinom diagnostikován v časném stádiu, přežití 5 let je až u 75 % případů
  • pokud je karcinom diagnostikován v pozdním stádiu, přežití 5 let je pouze 20 %
  • každý rok je diagnostikováno přes 1000 oro-faryngeálních karcinomů
  • za rok zemře 250 lidí v důsledku těchto karcinomů
  • z 1000 nově diagnostikovaných přežije 5 let něco málo přes 50% pacientů
  • celosvětově je za rok diagnostikováno 640 000 oro-faryngeálních karcinomů

Pin It on Pinterest

Share This