+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
Menu

DentalCare Online Academy

vzdělání MBA pro privátní stomatologii

 

Přijímáme objednávky na studijní rok 2021/2022 (září – červen)

Neváhejte – kapacita je pouze 24 studentů!

Naše dlouholetá zkušenost v oboru (19 let) potvrzuje fakt, že české vysoké školy sice umí připravit stomatologa na jeho budoucí profesi v klinické oblasti, … téměř zcela však selhávají v přípravě ekonomické a manažerské!

Dennodenně tak (bohužel) při naší práci potkáváme skvělé zubní lékaře, ve špatně vedené ordinaci – kde „kulhá na obě nohy“ nejen ekonomika a „look“ praxe, ale i finální uspokojení lékaře majitele ze svého podnikatelského „osudu“.
A to vše – zcela zbytečně:

PŘESTAŇTE TRPĚT při výkonu svého (skvělého) povolání!
PŘESTAŇTE CHYBOVAT ve svém manažerském úsudku!
PŘESTAŇTE PORUŠOVAT ekonomické zákony!

DOPLŇTE SI SVÉ ZNALOSTI :

MBA pro privátní stomatologii

Profesní vzdělávací program MBA (Master of Business Administration) pro privátní stomatologii je maximem pro Váš odborný manažerský růst.

Program cílí na rozvoj konkrétních manažerských dovedností a praktických zkušeností – spolupodílí se na něm výhradně lektoři s vlastními zkušenostmi v oboru stomatologie – minimum teorie, maximum praxe!
Studium je určeno všem stomatologům/vlastníkům (či manažerům) privátních stomatologických praxí.

Délka studia: 1 akademický rok, 2 semestry, 10 měsíců, 40 hodin 

Způsob studia: distanční (online web meeting – ZOOM platforma)

Typ studia: intenzivní a interaktivní online meeting 8:1 (studenti : lektor)

Počet lekcí: 40 (2 měsíčně × 10 měsíců = 20 ročně), á 2 hodiny minut (2×50 minut výuky + 10 minut přestávka); večerní studium (zpravidla úterý, středa či čtvrtek)

Začátek studia: Programy MBA vždy začínají v září (druhá dekáda září)

Resumé:
Studium probíhá formou online internetového meetingu, 2x měsíčně, á 2 hodiny, ve večerních hodinách (začátek zpravila v 18:00), v uspořádáni “kruhů” 8:1
Programy
 mají pouze omezenou kapacitu – pro přijetí ke studiu rozhoduje datum přihlášení!

   
K online spojení používáme technologickou platformu ZOOM. 
Všichni účastníci (+ lektoři) se vidí i slyší, všichni mohou plně interagovat a vznášet dotazy či konzultovat situaci ve své praxi.
Velikou výhodou tohoto MBA programu je fakt, že “scénář” vedení “hodin” poskytuje i značný prostor pro interakci mezi účastníky a pro “brain-storming” a výměnu zkušeností!

Lekce jsou „nahrávány“ a jsou (po dobu 30 dní) online k dispozici studentům k opětovnému přehrání.

Okruhy studia:

Úvod a základy

 • Úvod do vědecké ekonomie
 • Makroekonomická situace ČR vs. EU vs. svět
 • Kupní síla populace a psychologie zákazníka/spotřebitele
 • Behaviorální ekonomie a “racio” kupujících
 • Hlavní ekonomické zákony a zákony marketingu
 • Jak být (lépe) připraven na krizová období (viz Covid19)

Mzdová problematika

 • Mzdy ve zdravotnictví ČR a doporučené mzdové principy
 • Optimalizace daňového zatížení mezd a smysluplné mzdové „benefity“

Cenová politika, ziskovost, nákladovost, hodnota praxe

 • Cenotvorba ve stomatologii a historický vývoj „minutové sazby“ v ČR
 • Nejčastější chyby v cenotvorbě a cesta k nápravě
 • Ziskovost – to nejdůležitější pro Vaší praxi!
 • Optimalizace nákladů
 • Tržní hodnota praxe – co ji determinuje (a co ji devalvuje)

Time management

 • ČAS – to jediné, co všichni prodávají!
 • Práce s časem – lékař, sestry, recepční
 • Recepce a recepční – činnosti a způsob zajištění tohoto veledůležitého uzlu
 • Práce, rodina, hobby – hledání rovnováhy

Výkaznictví, účetnictví, daňové souvislosti

 • Jak docílit synergie: ordinační SW + účetní SW → Excel 
 • Účetnictví a vhodná účetní osnova ve stomatologii
 • Manažerské účetnictví – co potřebujete vědět a co je podružné
 • EET a další pravidla zúčtování
 • Daňová optimalizace – co je možné a co není

Marketing

 • Základy marketingu
 • Marketing na sociálních sítích
 • Budování značky

Management

 • Hlavní pravidla managementu a „práce s lidmi“
 • Velikáni světového i českého managementu a jejich metody
 • Praktické přístupy k managementu – tipy a doporučení
 • Řízení kvality – jak přestat opakovaně chybovat

Právní prostředí a obligatorní souvislosti

 • NZZ a právní souvislosti v rámci ČR
 • Věcné a administrativní povinnosti při provozování zubní praxe
 • Lékařské tajemství a jeho právní konsekvence – podávání informací, zúčtování, …
 • Podnikání v rámci OSVČ či SRO – smysluplné scénáře a optimalizace
 • Jednání za společnost – kdo a jak jedná (a nejedná) s kontrolními orgány a státní správou

 

Některé okruhy představují 2 vzdělávací lekce, v součtu je tedy rozsah studia 40 vyučovacích hodin!

Technické požadavky:

 • PC (notebook) s webkamerou, mikrofonem a ozvučením anebo tablet (se stejným vybavením)
 • Připojení na internet

Nic víc není třeba – SW platformu pro výuku zajišťuje DentalCare.

Lektoři:


Ing. Tomáš Košumberský; ekonom a poradce, www.dentalcare.cz


Mgr. Karel Navrátil; manažer a poradce, www.dentalcare.cz


Ing. Radana Šmídová, Ph.D.; ekonomka a specialistka na cenové kalkulace, www.vse.cz


Ing. Jana Jáčová; ekonomka a účetní specialista, www.uol.cz


JUDr. Ing. Eva Radová; právnička a ekonomka, www.radapartner.cz


Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková; ekonomka a lektorka Baťovy akademie, www.utb.cz


M. Eng. Michal Navrátil; manažer a poradce, www.medprotect.cz

Zakončení studia a udělení titulu MBA

 

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je (nejen v České republice) udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.
Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale formu postgraduálního celoživotního vzdělávání, a je nákladovou položkou z pohledu účetnictví.

Titul MBA obdrží všichni absolventi programu, jejichž účast dosáhne alespoň 80% (32 hodin).

Předání diplomů proběhne „živě“ (nikoliv online), během slavnostního večera (+ after party), při závěrečném setkání všech účastníků a lektorů.

Ceník:

 

Intenzivní program MBA 8:1      88 800 Kč 

Ceny již zahrnují DPH.
30% záloha při objednání/rezervaci, doplatek 2 měsíce před začátkem semestru.
(Ubytování a stravné během závěrečného udílení diplomů MBA bude účtováno zvlášť).

Objednávky:

Objednávky, prosíme, směřujte na  info@dentalcare.cz

Program MBAomezenou kapacitu – pro přijetí ke studiu rozhoduje datum přihlášení (a uhrazení zálohy)!

Smluvní podmínky DentalCare

Pin It on Pinterest

Share This