+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

DentalCare Online Academy

MBA kurz pro privátní stomatologii


💡 Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2022/2023
… a začínáme v září.

Naše dlouholetá zkušenost v oboru (19 let) potvrzuje fakt, že české vysoké školy sice umí připravit stomatologa na jeho budoucí profesi v klinické oblasti, … téměř zcela však selhávají v přípravě ekonomické a manažerské!

Dennodenně tak (bohužel) při naší práci potkáváme skvělé zubní lékaře, ve špatně vedené ordinaci – kde „kulhá na obě nohy“ nejen ekonomika a „look“ praxe, ale i finální uspokojení lékaře majitele ze svého podnikatelského „osudu“.
A to vše – zcela zbytečně:

PŘESTAŇTE TRPĚT při výkonu svého (skvělého) povolání!
PŘESTAŇTE CHYBOVAT ve svém manažerském úsudku!
PŘESTAŇTE PORUŠOVAT ekonomické zákony!

DOPLŇTE SI SVÉ ZNALOSTI :

MBA kurz pro privátní stomatologii

Profesní vzdělávací program MBA (Master of Business Administration) pro privátní stomatologii je maximem pro Váš odborný manažerský růst.

Program cílí na rozvoj konkrétních manažerských dovedností a praktických zkušeností – spolupodílí se na něm výhradně lektoři s vlastními zkušenostmi v oboru stomatologie – minimum teorie, maximum praxe!
Studium je určeno všem stomatologům/vlastníkům (či manažerům) privátních stomatologických praxí.

Délka studia: 1 akademický rok, 2 semestry, 10 měsíců, 36+1 lekcí = „hodin“ (á 50 minut) 

Způsob studia: distanční (online web meeting – ZOOM platforma)

Typ studia: intenzivní a interaktivní online meeting 12:1 (studenti : lektor)

Počet lekcí: 36+1 celkem = 2 měsíčně (Vánoce a Velikonoce 1x měsíčně) × 10 měsíců, á 2 „hodiny“ (2×50 minut výuky; 10 minut přestávka); večerní studium (PO, ÚT, ST či ČT; zpravidla 18:00 – 20:00)

Začátek studia: Programy MBA vždy začínají v září (druhá dekáda září)

Resumé:
Studium probíhá formou online internetového meetingu, 2x měsíčně, á 2 hodiny, ve večerních hodinách, v uspořádáni „kruhů“ 12:1 (max. velikost kruhu)
Programy
 mají pouze omezenou kapacitu – pro přijetí ke studiu rozhoduje datum přihlášení!


K online spojení používáme technologickou platformu ZOOM.
Všichni účastníci (+ lektoři) se vidí i slyší, všichni mohou plně interagovat a vznášet dotazy či konzultovat situaci ve své praxi.
Velikou výhodou tohoto MBA programu je fakt, že „scénář“ vedení „hodin“ poskytuje i značný prostor pro interakci mezi účastníky a pro „brain-storming“ a výměnu zkušeností!

Lekce jsou „nahrávány“ a jsou (po dobu 3 měsíců) online k dispozici studentům k opětovnému přehrání.

Okruhy studia:

Úvod a základy

 • Úvod do vědecké ekonomie
 • Makroekonomická situace ČR vs. EU vs. svět
 • Kupní síla populace a psychologie zákazníka/spotřebitele
 • Behaviorální ekonomie a „racio“ kupujících
 • Hlavní ekonomické zákony a zákony marketingu
 • Jak být (lépe) připraven na krizová období (viz Covid19)

Mzdová problematika

 • Mzdy ve zdravotnictví ČR a doporučené mzdové principy
 • Optimalizace daňového zatížení mezd a smysluplné mzdové „benefity“

Cenová politika, ziskovost, nákladovost, hodnota praxe

 • Cenotvorba ve stomatologii a historický vývoj „minutové sazby“ v ČR
 • Nejčastější chyby v cenotvorbě a cesta k nápravě
 • Ziskovost – to nejdůležitější pro Vaší praxi!
 • Optimalizace nákladů
 • Tržní hodnota praxe – co ji determinuje (a co ji devalvuje)

Time management

 • ČAS – to jediné, co všichni prodávají!
 • Práce s časem – lékař, sestry, recepční
 • Recepce a recepční – činnosti a způsob zajištění tohoto veledůležitého uzlu
 • Práce, rodina, hobby – hledání rovnováhy

Výkaznictví, účetnictví, daňové souvislosti

 • Jak docílit synergie: ordinační SW + účetní SW → Excel
 • Účetnictví a vhodná účetní osnova ve stomatologii
 • Manažerské účetnictví – co potřebujete vědět a co je podružné
 • EET a další pravidla zúčtování
 • Daňová optimalizace – co je možné a co není

Marketing

 • Základy marketingu
 • Marketing na sociálních sítích
 • Budování značky

Management

 • Hlavní pravidla managementu a „práce s lidmi“
 • Velikáni světového i českého managementu a jejich metody
 • Praktické přístupy k managementu – tipy a doporučení
 • Řízení kvality – jak přestat opakovaně chybovat

Investování & investice

 • Jak si zařídit „vedlejší příjmy“ – jak začít investovat
 • Ziskovost versus rizikovost – porovnání investičních komodit

Právní prostředí a obligatorní souvislosti

 • NZZ a právní souvislosti v rámci ČR
 • Věcné a administrativní povinnosti při provozování zubní praxe
 • Lékařské tajemství a jeho právní konsekvence – podávání informací, zúčtování, …
 • Podnikání v rámci OSVČ či SRO – smysluplné scénáře a optimalizace
 • Jednání za společnost – kdo a jak jedná (a nejedná) s kontrolními orgány a státní správou

 

Některé okruhy představují 2 vzdělávací lekce, v součtu je tedy rozsah studia 36 vyučovacích hodin!

Technické požadavky:

 • PC (notebook) s webkamerou, mikrofonem a ozvučením anebo tablet (se stejným vybavením)
 • Připojení na internet

Nic víc není třeba – SW platformu pro výuku zajišťuje DentalCare (ZOOM PRO)

Lektoři:


Ing. Tomáš Košumberský; ekonom a poradce, www.dentalcare.cz


Mgr. Karel Navrátil; manažer a poradce, www.dentalcare.cz


Ing. Radana Šmídová, Ph.D.; ekonomka a specialistka na cenové kalkulace, www.vse.cz


Ing. Jana Jáčová; ekonomka a účetní specialista, www.uol.cz


JUDr. Ing. Eva Radová; právnička a ekonomka, www.radapartner.cz


Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková; ekonomka a lektorka Baťovy akademie, www.utb.cz

Radim Hasalík; specialista na (online) marketing, www.radimhasalik.cz


M. Eng. Michal Navrátil; manažer a poradce, www.medprotect.cz

Zakončení kurzu MBA

 

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je (nejen v České republice) udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.
Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale formu postgraduálního celoživotního vzdělávání, a je nákladovou položkou z pohledu účetnictví.

Diplom o úspěšném absolvování MBA kurzu obdrží všichni absolventi kurzu, jejichž účast dosáhne alespoň 80% (28 hodin).

Předání diplomů proběhne „živě“ (nikoliv online), během slavnostního večera (+ after party), při závěrečném setkání všech účastníků a lektorů.

Ceník:

 

Intenzivní program MBA 12:1      94 600 Kč 

Ceny již zahrnují DPH.
30% záloha při objednání/rezervaci, doplatek 2 měsíce před začátkem semestru.
(Ubytování a stravné během závěrečného udílení diplomů MBA bude účtováno zvlášť).

Objednávky:

Objednávky, prosíme, směřujte na  kosumberska@dentalcare.cz

Program MBAomezenou kapacitu – pro přijetí ke studiu rozhoduje datum přihlášení (a uhrazení zálohy)!

Smluvní podmínky DentalCare

REFERENCE:

Lékařské fakulty se nás snaží připravit odborně, avšak nenaučí nás jak se vede úspěšná praxe z ekonomického, legislativního a manažerského hlediska. Proto jsem velmi ráda, že jsem se obrátila na profesionály, kteří v tomto specifickém oboru pracují spoustu let a dokáží Vám pomoct optimalizovat Vaši praxi ke spokojenosti jak Vás jako provozovatele tak i Vašich zaměstnanců a klientů.
MUDr. Andrea Veitová, Moravia Dent s.r.o.

Kurs MBA se zaměřením na stomatologii mi pomáhá řešit každodenní problémy z naší denní praxe (a to i ty problémy, o kterých jsem nevěděl). Velmi prakticky a podrobně probíráme nastavení procesů v zubní praxi, ať už jde o efektivitu, mzdy, nastavení cen a podobně. Získané poznatky můžu ihned uplatnit v praxi, navíc s možností konzultací s jednotlivými lektory. Troufnu si říci, že díky provedeným úpravám ve firmě jsme už teď vydělali podstatně více peněz, než stál samotný kurs. Není to první MBA kurs, který absolvuji, ale tady nejde o nějaký pochybný titul za jménem, ale spíš o skutečně kvalitní a přínosné informace, které okamžitě uplatníte ve své praxi. Za mě jednoznačně doporučuji.
MUDr. Václav Kopecký, EsthetX Dental Clinic s.r.o.

Díky studiu MBA programu nyní v rámci provozovaní mé praxe vím organizačně co dělat, jak dělat a také proč to dělat. Na rozdíl od dílčích školení, poraden a rad kolegů dává celá problematika vedení praxe hlubší smysl.
MDDr. Dominik Novak, Domident s.r.o.

Díky kurzu MBA jsem si zlepšila své znalosti v oblasti ekonomiky a všeho co s tím souvisí – v oblasti managementu ve stomatologii. Obsah přednášek byl praktický, informace byly jasné a použitelné pro praxi stomatologa. Právě zaměření na stomatologii je to, co velice oceňuji, a co mě vedlo k tomu, že jsem se pro kurz rozhodla. Přednášky byly zpracovány formou užitečných formátů – odborné slovo, užitečné tabulky a grafy – zahrnovaly vše, co jsem očekávala včetně možností zodpovídání dotazů účastníků lektorem. Také bych chtěla vyzdvihnout kvalitu lektorů. Času stráveného kurzem nelituji, naopak na každou hodinu jsem se velice těšila. Kurz MBA organizovaný Dentalcare bych doporučila všem, ať už začínajícím lékařům po studiu, protože tyto informace na škole nezískají, tak i lékařům s dlouhodobější praxi. Děkuji všem lektorům a organizátorům MBA kurzu, že kurz naplnil má očekávání.
Mudr. Konupková Helena, Profismile plus s.r.o.

Co mi přináší MBA studium: Splňuje touhu a nutnost orientace v ekonomických aspektech podnikaní. Každý privátní stomatolog je nucen řešit denně manažerské a ekonomické povinnosti. Tyto věci nás na medicinských fakultách nikdo neučil a jejich (byť základní znalost) mi může dát možnost lépe se rozhodovat v řízeni ekonomiky praxe, zaměstnanecké politice a komunikace s účetní na podstatně vyšší úrovni. Velmi vyzdvihuji, že toto studium je úzce specializováno na oblast stomatologie! To je ojediněle a pro nás velmi efektivní!
MUDr. Martin Rusnák, Rusnak Dental Care s.r.o

Studium mě učí chápat ekonomické fungování praxe v širších, ale prakticky uchopitelných souvislostech, rozvíjí sebedůvěru v nastavování procesů, vedoucích k rovnováze spokojeného zaměstnavatele, zaměstnance i pacientů. Mám rád školení, jejichž přínos okamžitě ovlivní mou praxi, a takovým tento kurz bezpochyby je.
MDDr. Jan Doubrava, Zubní ordinace Doubrava s. r. o.

Již po půl roce studia u sebe pozoruji změnu myšlení. Začnete nacházet rezervy ve vedení Vaší praxe, přestanete odkládat důležitá rozhodnutí (např. úpravu cen a jejich přizpůsobení momentální situaci), přestanete se stydět dostávat za svoji práci adekvátně zaplaceno. Tento studijní obor z Vás neudělá lepšího lékaře, ale rozhodně budete lepší podnikatel.
MDDr. Zdeněk Brachtel, Zubatý svět s.r.o

Bez jakéhokoliv pochybnosti, bych doporučila tento studijní program, a to nejen manažerům zubních praxi, ale i zubním lékařům a lékařkám v malých pracích jako jsem já. Škoda, že jsem takovým programem neprošla dříve, ale nikdy není pozdě. Přednášky jsou zajímavé, odborné a zároveň vtipně vedené a nechybí prostor pro diskuze a možnosti konzultací či dotazů. Ani on-line podoba nesnižuje kvalitu tohoto studia. Získala jsem mnoho cenných informaci, názorů, návodů a i zkušenosti nejen od přednášejících, ale i od kolegů z našeho studijního kruhu. A těším se na další.
MUDr. Kateřina Tarasová, Dent Tar s.r.o.

Rad by som veľmi kladne ohodnotil študijný program MBA, ktorý som sa rozhodol v tomto akademickom roku absolvovať, a rozšíriť si tak svoje vedomosti v oblasti manažmentu, ekonomiky a marketingu stomatologickej praxe. Štúdium bolo vedené pútavou formou, okrem teoretickej časti, ktorú nám predstavili prednášajúci, sme mali moznosť veľa diskutovať a vymieňať si názory a skúsenosti s ostatnými účastníkmi štúdia a lektormi, a mohli tak porovnať naše doterajšie postupy s tým, ako postupujú vo svojich praxiach ostatní kolegovia a ako nám na základe svojich dlhoročných skúsenosti odporúčajú viesť svoje praxe naši prednášajúci. Počas absolvovania štúdia som získal veľa nových dôležitých informácií a určite doporučujem tento študijný program aj ostatným majiteľom či manažérom stomatologických ambulancií.
Martin Zupko, ZUPKO dental center s.r.o.

Prednasky su prinosne pre kazdeho, kto chce mat aspon zakladny ekonomicky prehlad o fungovani zubnej ambulancie alebo praxe. Prezentovana teoria a prakticke priklady z kazdodennej stomatologie su vhodnym predpokladom pre strategicke rozhodovanie. Odporucam!
MUDr. Michal Sabadoš, Peppermint Dental, s. r. o.

Studium hodnotím velmi pozitivně, lektoři se snaží předat mnoho potřebných informací. Náplň kurzu je přesně dle mých potřeb a získané vědomosti odpovídají mému očekávání. Výuka probíhá ve výborné, pohodové atmosféře a oceňuji komplexnost kurzu. Lektoři jsou odborníci, kteří přednášená témata výborně znají. Za nejpřínosnější považuji možnost mluvit s lektory o jejich nejen praktických zkušenostech a doporučeních. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí, které využiji ve své praxi.
MUDr. Tibor Imre, Dentim s.r.o.

PROMOCE:

akademický rok 2020/2021, Zámek Hostačov, 16/07/2021

Více fotografií viz: galerie 2021

Pin It on Pinterest

Share This